Detail hesla - Metabolismus oxalátu

Metabolismus oxalátuSlovníková definice
Oxalát je špatně rozpustný konečný produkt metabolismu řady aminokyselin, zvláště glycinu, a dalších sloučenin, jako jsou sacharidy a kyselina askorbová. Bezprostředními prekurzory oxalátu jsou glyoxylát a glykolát. Hlavním místem syntézy glyoxylátu a oxalátu jsou jaterní peroxisomy, které také detoxikují glyoxylát konverzí na glycin, katalyzovanou alaninglyoxylátaminotransferázou (AGT). V cytosolu může být glyoxylát konvertován na oxalát za účasti laktátdehydrogenázy (LDH). Může být také konvertován na glykolát za účasti glyoxylátreduktázy (GR) a na glycin za účasti glutamátglyoxylátaminotransferázy (GGT). Glykolát také může vznikat z hydroxypyruvátu, katabolitu glukózy a fruktózy. Hydroxypyruvát může být konvertován na L-glycerát účinkem LDH a na D-glycerát účinkem hydroxypyruvátreduktázy (HPR), který má také aktivitu GR. Glykolát také může vznikat z hydroxypyruvátu, katabolitu glukózy a fruktózy. Hydroxypyruvát může být konvertován na L-glycerát účinkem LDH a na D-glycerát účinkem hydroxypyruvátreduktázy (HPR), který má také aktivitu GR.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster