Detail hesla - Proteinurie

ProteinurieSlovníková definice
Bílkovina v moči. Do primární moči se běžně dostává jen albumin a mikroproteiny, které jsou tubulárními buňkami zpětně vychytávány. Denní ztráty bílkovin by proto neměly překročit 0,15 g/d. Proteinurii dělíme na renální, prerenální a subrenální. Renální proteinurie může vzniknout na podkladě poškození glomerulárního filtru glomerulonefritidou, autoimunitním onemocněním a při diabetické glomeruloskleróze. Dělíme ji na selektivní, kdy se do moči ztrácí albumin a bílkoviny do velikosti 100 tisíc, a neselektivní proteinurie, která vzniká při větším poškození ledvin. V moči nacházíme především albumin a imunoglobuliny. Tubulární proteinurie vzniká při neschopnosti tubulárních buněk reabsorbovat mikroproteiny, což může nastat při intersticiální nefritidě, při intoxikaci rtutí nebo kadmiem. Prerenální proteinurie vzniká tehdy, když se v krvi nachází vysoká koncentrace bílkoviny o malé molekule, která se v krvi běžně nevyskytuje. Jde o myoglobin, hemoglobin nebo Bence-Jonesovu bílkovinu. Subrenální proteinurie společně s leukocyturií nebo hematurií vzniká při zánětu nebo krvácení do močových cest.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster