Detail hesla - Adrenální incidentalomy

Adrenální incidentalomySlovníková definice
Tumorózní zvětšení nadledvin zjištěné náhodně při vyšetření zobrazovacími metodami z jiných důvodů než je podezření na tumor (onemocnění) nadledvin.

Plná definice

Epidemiologie

Popisovaná prevalence incidentalomů ve velkých CT studiích se pohybuje přibližně mezi 0,5–5 %, prevalence nálezů tumorů nadledvin větších než 1 cm v autoptických studiích dosahuje přibližně 15–25 %.

Symptomatologie

Tumory nadledvin s nadprodukcí některého z hormonů se mohou projevovat příslušnými hyperfunkčními syndromy: primární hyperaldosteronismus, Cushingův syndrom, nadprodukce androgenů, feochromocytom. Jejich manifestace může být jak typická, tak velmi mírná (subklinická). Velké tumory se mohou projevit příznaky z lokální expanze (pak je ale již sporné, zdali se mají nazývat incidentalomy). Při pravostranné lokalizaci: bolesti v pravém podžebří, které mohou připomínat i biliární či renální koliku, jindy bolesti tlakové, případně dyspeptické příznaky. Při levostranné lokalizaci: bolesti v levém podžebří či dyspeptické příznaky. Při palpaci břicha mohou být větší tumory (přibližně nad 8–10 cm) hmatné.

Etiopatogeneze

V oblasti nadledvin se vyskytují: tumory kůry nadledvin (adenomy, karcinomy, nodulární hyperplazie), tumory dřeně nadledvin (feochromocytomy, neuroblastomy, ganglioneuromy), vzácněji další tumory (lipomy, myelolipomy, neurofibromy, schwannomy, hemangiomy, leiomyomy, leiomyosarkomy, angiosarkomy, lymfomy, teratomy, cysty, parazitární cysty, hematomy, granulomy, amyloidóza) nebo metastázy jiných tumorů (nejčastěji bronchogenního karcinomu, méně často ca. mammae, Grawitzova tu., tumorů GIT, melanomu, lymfomu).

Diagnostika

Endokrinologická diagnostika spočívá v posouzení eventuální nadprodukce hormonů nadledvin: glukokortikoidů (vylučování volného močového kortizolu, půlnoční koncentrace plazmatického kortizolu, dexametazonový supresní test s nízkou dávkou dexametazonu, plazmatické koncentrace ACTH, případně koncentrace kortizolu ve slinách v noci), mineralokortikodů (plazmatické koncentrace aldosteronu, plazmatická reninová aktivita), katecholaminů (adrenalin, noradrenalin, dopamin, metanefrin, normetanefrin v moči nebo plazmě), androgenů (dehydroepiandrosteron, dehydroepiandrosteronsulfát).

Další součástí vyšetření je posouzení biologické povahy tumorů, které má podle vlastností při zobrazení počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) spolehlivost pouze cca 70–90 %. Vycházíme proto především z velikosti tumoru a z ní vyplývající pravděpodobnosti maligní povahy. Tumory pod 1 cm mají pravděpodobnost maligní povahy pod 1 %, tumory pod 4 cm 2 %, tumory velké 4–6 cm 6 % a tumory o velikosti nad 6 cm 25 %.

Diferenciální diagnóza

Zahrnuje výše uvedenou diferenciální diagnostiku endokrinologickou a etiologickou.

Terapie

Tumory nadledvin s prokázanou nadprodukcí hormonů jsou indikovány k chirurgickému řešení, kterým je odstranění příslušné nadledviny (adrenalektomie, epinefrektomie), dnes v naprosté většině laparoskopickou technikou. Tumory hormonálně afunkční se operují při velikosti nad 6 cm, při velikosti pod 4 cm se sledují pomocí zobrazovacích metod, při velikosti mezi 4–6 cm je postup individuální. Souhrn diferenciální diagnostiky a léčby incidentalomů nadledvin je uveden na obr. 1.


Obr.1: Algoritmus diagnostiky a léčby incidentalomů nadledvin


Průběh

U benigních tumorů je příznivý. U hormonálně aktivních benigních tumorů je chirurgický výkon obvykle kurativní. U maligních tumorů závisí prognóza na stadiu v době diagnózy, resp. léčby.

M. Kršek
Převzato z
Stárka L., ed.
Repetitorium Endokrinologie. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz


Autor: Prof. MUDr Michal Kršek CSc.


Literatura:
Grumbach, M. M., Biller, B. M. K., Braunstein, G. D., Campbell, G. D., Carney, J. A., Godley, P. A., Harris, E. L., Lee, J. K. T., Oertel, Y. C., Posner, M. C., Schlechte, J. A., Wieand, H. S.: Management of the clinically inaparent adrenal mass („incidentaloma“). Ann. Intern. Med., 2003, 138: 424–429.
Young, W. F. Jr.: Management approaches to adrenal incidentalomas. A view from Rochester, Minnesota. Endcorinol. Metab. Clin. North. Am., 2000, 29: 159–185.Přiložené soubory
  • Obr.1 - Algoritmus diagnostiky a léčby incidentalomů nadledvin - Prohlédnout
Design and code by webmaster