Detail hesla - Diabetes a další obory

Diabetes a další oborySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Diabetes ovlivňuje i výskyt mnoha dalších onemocnění.

Uroinfekce jsou častější u diabetiků, a to z několika příčin:

- sladká, snadno infikovatelná moč
- projevy diabetické viscerální neuropatie vedou k horší kinetice močových cest a většímu močovému reziduu
- infekci napomáhá i přítomný deficit imunity. 

Po infekci močových cest u diabetiků aktivně pátráme a léčba musí být obvykle dlouhodobá.

S diabetickou neuropatií souvisí u diabetiků i sexuální dysfunkce, zejména poruchy erekce. Tyto poruchy dnes léčíme farmakologickou stimulací sildenafilem a příbuznými látkami. Postup je stejný jako u diabetiků. Ve specializovaných centrech se používají i vakuové pumpy a další postupy včetně operačního řešení.

U diabetiků je častější i postižení kostní. Diabetická osteopatie není jasně definována, ale u diabetiků je častější výskyt osteoporózy.

U thiazolindionů byl popsán ve studiích u žen 2x vyšší výskyt netypických kostních fraktur. Tento jev je zkoumán a nevedl k omezení proskripce těchto léků.

V souvislosti s vyvíjeným inhalačním inzulinem byl zkoumán výskyt diabetické pneumopatie. Ta nesouvisela s touto léčbou, ale obecně bylo prokázáno, že mikroangiopatické postižení je u diabetiků přítomno i v plicích, ale nemá větší klinický význam.

Diabetická kolagenóza, projev zvýšené tvorby a ukládání kolagenu u diabetiků, je způsobena patrně sníženým odbouráváním kolagenu. Pacienti mají kontraktury kloubů - omezená pohyblivost a bolestivost se týká zejména ruky a ramene (Dupuytrenova kontraktura, tendosynovioskleróza 3. a 4. prstu, syndrom karpálního tunelu, zmrzlé rameno) .

Pro diabetes jsou typická i smyslová postižení. Výše byla zmíněna diabetická retinopatie a katarakta. Častější jsou rovněž poruchy sluchu.

Zvláštní poruchou v oblasti precepce chuti je tzv. gustatory sweating. To může být také typické pro nádory ORL oblasti. U diabetiků se však vyskytuje v souvislosti s neuropatií. U tohoto onemocnění se diabetik excesivně potí při jídle na horní části těla. Léčba je obvykle neúspěšná, ačkoli je zkoušena řada látek různých lékových skupin.

Důležité pro praxi

- u diabetiků aktivně pátráme po přítomnosti uroinfekce;
- aktivně se ptáme na poruchy erekce, které jsou obvykle dobře léčebně ovlivnitelné;
- v prevenci osteoporózy nezapomínáme zejména u diabetiček na denzitometrické vyšetření.


Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster