Detail hesla - Punkce ascitu

Punkce ascituSlovníková definice
Ascites, tedy přítomnost volné tekutiny v dutině břišní, se vyskytuje u řady patologických stavů. Typicky je spojen s přítomností jaterní insuficience, může být však také následkem nádorového onemocnění, poruchy lymfatického aparátu či traumatu.

Plná definice

Klinicky se rozlišují tři stadia ascitu:

· ascites zjistitelný pouze zobrazovacími vyšetřeními

· nevelký ascites zjistitelný fyzikálním vyšetřením

· tenzní ascites.

Ascites, který nereaguje na maximální možnou diuretickou léčbu (nebo diuretika nelze podávat), se označuje pojmem refrakterní či rezistentní.

Cílem diagnostické punkce je zjistit etiologii ascitu nebo při známé příčině ascitu a známkách systémového zánětu především přítomnost spontánní infekce ascitu (spontánní bakteriální peritonitida – SBP). Diagnostickým kritériem SBP je počet leukocytů > 0,5 (či 0,25 neutrofilů) x109/l ascitické tekutiny.

Terapeutická punkce (paracentéza) je indikována především u tenzního ascitu, který způsobuje pacientovi dyskomfort a dušnost. Optimální je vypustit větší množství ascitu, případně všechen. Při jednorázovém odstranění více než 5 litrů ascitické tekutiny je potřeba podat i.v. albumin (v dávce 6–8 g/l vypuštěného ascitu). Smyslem tohoto opatření není náhrada odstraněného albuminu, ale prevence hypovolemie a hypotenze. Náhradní plazmaexpandery jsou účinné pouze při odstranění méně než 5 l ascitu. Následné hypovolemii je možno zabránit i podáním terlipresinu (Remestyp) v dávce 1 mg každé 4 hodiny po dobu 48 hodin.

Provedení punkce ascitu 

Příprava pacienta je obdobná jako u punkce pleurální. Punkce ascitu by měla být prováděna po vyprázdnění močového měchýře.

Jako místo vpichu volíme nejčastěji rozhraní zevní a střední třetiny spojnice mezi spina iliaca anterior superior a pupkem (Monroův bod), a to na levé straně (vpravo hrozí poranění jater při hepatomegalii). Výhodná je sonografická navigace, zvláště u septovaných výpotků.

Postup punkce ascitu se výrazněji neliší od punkce hrudníku, nehrozí zde však riziko nasávání vzduchu do tělní dutiny, a proto nemusíme odsávací systém uzavírat.

Pacient by měl být po výkonu klinicky sledován, zvláště jeho oběhová situace a lokální nález na břiše. V případě rozvoje komplikací pátráme po příčině a zahajujeme adekvátní intervenci.

Komplikace 

Komplikace punkce ascitu mohou nejčastěji být:

· krvácení

· zanesení infekce do peritoneální dutiny

· hypotenze po vypuštění většího množství ascitu.

Kontraindikace 

Kontraindikacemi punkce ascitu jsou:

· koagulopatie

· trombocytopenie

· příliš malý výpotek

· distenze střeva či jeho adherence ke stěně břišní.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster