Detail hesla - Deprese u metabolického syndromu

Deprese u metabolického syndromuSlovníková definice
Výskyt deprese u pacientů splňujících kritéria diabetu.

Příbuzná hesla: Deprese, Syndrom metabolický

Plná definice

Epidemiologie

Deprese postihuje až 30 % diabetiků 2. typu a až čtvrtinu pacientů s metabolickým syndromem.

Symptomatologie

Neliší se od jiných forem depresivního syndromu.

Etiopatogeneze

Bývá dávána do vztahu centrálního deficitu serotoninu s inzulinorezistencí. Přítomna je i mozková inzulinorezistence. Rozvoj obezity může souviset i se zvýšeným příjmem potravy, kterým je zajídána deprese.

Diferenciální diagnóza

Deprese může vznikat i symptomaticky nezávisle na společné patogenezi deprese s metabolickým syndromem.

Terapie

Pravděpodobně nejčastěji používanou skupinou antidepresiv u obézních a pacientů s metabolickým syndromem jsou selektivní blokátory reuptake serotoninu (SSRI). Optimální látkou je pravděpodobně fluoxetin, po kterém depresivní pacienti často hubnou. Po několika měsících se tento výhodný efekt obvykle zastaví. Anorektický efekt blokátorů SSRI:

fluvoxamin + -

fluoxetin +++

paroxetin + -

citalopram + -

sertralin +


Přehled vedlejších účinků na chuť k jídlu (semikvantitativně: čím vyšší číslo, tím v průměru vyšší chuť k jídlu):

fluoxetin 8

bupropion SR 3

sertralin 4

paroxetin 4

fluvoxamin 4

nefazodon 2

mirtazapin 12

venlafaxin SR 4

citalopram 2

SSRI antidepresiva mají hmotnostní úbytek v krátkém intervalu a hmotnostní vzestup v dlouhém. Zajímavým antidepresivem je bupropion (Welbutrin). Psychiatři jsou upozorňováni, že nemá být podáván, byl-li úbytek hmotnosti známkou deprese..

Hmotnostní vzestup je hlavním důvodem vysazování a malého používání tricyklických antidepresiv. Až polovina vedlejších účinků u pacientů po tricyklických antidepresivech je vázána na antihistaminovou blokádu. Přípravky, které ji mají méně vyjádřenu, tedy desipramin a nortriptylin, mají menší váhový vzestup. Po bupropionu také není přítomna snaha jíst sladké snacky, typická pro tricyklická antidepresiva. Po bupropionu pravděpodobně i mírně klesá krevní tlak. Sexuální dysfunkce, jak je uvedeno výše, nevzniká.

Souhrnně je možno o antidepresivech u metabolického syndromu říci: nechcete-li váhový vzestup, použijte bupropion, tianeptin, moklobemid, preparáty třezalky (Jarsin), reboxetin nebo nefazodon. Když naopak nechcete, aby depresivní pacienti dále hubli, použijte mirtazapin a paroxetin. Některá antidepresiva mohou zlepšovat kompenzaci diabetu i dyslipidémie (inhibitory SSRI, moklobemid), časté je i snížení krevního tlaku - tedy relativně komplexní působení na metabolický syndrom.

Průběh

U pacientů s metabolickým syndromem s obezita častěji vrací.

Prognóza

Deprese negativně ovlivňuje i prognózu kardiovaskulárních příhod u pacientů s metabolickým syndromem. Závisí na úspěšnosti kompenzace.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster