Detail hesla - Osteoporóza sekundární

Osteoporóza sekundárníSlovníková definice
Typ osteoporózy kauzálně související s jiným chronickým stavem nebo poškozením se označuje jako sekundární osteoporóza.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Z endokrinních chorob je osteoporóza průvodním jevem při hypogonadismu, hyperkortizolismu (steroidní osteoporóza), thyreotoxikóze, při chronické renální nedostatečnosti, při hyperparathyreóze, méně často při diabetu 1. typu a hyperprolaktinémii.

Typický rozvoj osteoporózy u žen po menopauze je v podstatě důsledkem hypogonadismu. Nebezpečí vzniku a rozvoje osteoporózy s komplikacemi hrozí však u všech typů hypogonadismu (kromě přirozeného po menopauze je to hypogonadismus pooperační a při amenoree jakékoli příčiny). Také mužský hypogonadismus (např. po kastraci) je predispozicí pro vznik osteoporózy.

Při hyperkortizolismu (Cushingově syndromu), stejně jako při léčbě kortikosteroidy, jsou vznik a stupeň osteoporózy individuálně velmi různé. Tento typ osteoporózy se projevuje především na obratlech a postihuje i mladé osoby, muže i ženy. Steroidní osteoporóza, není-li příliš pokročilá, je reverzibilní. K prevenci osteoporózy se v průběhu léčby kortikosteroidy doporučuje dostatečný přívod vápníku (nad 1 g) a vitamin D (při sledování kalcémie a kalciurie).

Při thyreotoxikóze je negativní kalciová bilance. Doba trvání floridní thyreotoxikózy však není zpravidla tak dlouhá, aby způsobila klinicky významnou osteoporózu. Při dlouhodobé substituční nebo jiné léčbě thyroidálními hormony se doporučuje monitorovat kostní a vápníkový metabolismus.

Z gastrointestinálních příčin je nejčastější příčinou osteoporózy snížení střevní absorpce vápníku při laktózové intoleranci s nesnášenlivostí mléčného cukru, která je příčinou, proč tito lidé nepijí mléko. Snášejí ale většinou dobře tvaroh, jogurty a sýry. Další příčinou jsou různé malabsorpční stavy.

Chronická jaterní onemocnění zasahují především do konverze vitaminu D s následně sníženou tvorbou aktivních metabolitů. Při jaterních změnách se ale může uplatnit i chronický ethylismus.

O osteoporóze při chronické renální nedostatečnosti, revmatických chorobách a hyperparathyreóze viz hesla Selhání ledvin chronické, Hyperparathyreóza primární, Hyperparathyreóza sekundární.

Osteoporóza se může vyskytnout při jakýchkoli imobilizačních stavech, zejména protrahovaných.

Při nádorových onemocněních (myelomu) je osteoporóza důsledkem zvýšené osteoresorpce a snížené novotvorby kosti.

Obecně je známý nepříznivý účinek některých léků (viz výše). Nepříznivý účinek antikonvulzivních léků se připisuje poruše metabolismu vitaminu D. V souvislosti s pády jako bezprostřední příčinou traumat se upozorňuje na riziko užívání ataraktik, sedativ, hypnotik.

Nadměrné užívání alkoholu a tabáku podporuje osteoresorpci. (Silné kuřačky mívají sníženou estrogenní funkci ovarií.)

Terapie

Léčba je zaměřena na základní chorobu (hormonální substituční léčba při hypogonadismu, léčba Cushingova syndromu, resp. omezení až vynechání kortikosteroidů, léčba thyreotoxikózy, resp. úprava léčby thyroidálními hormony atd.). Vždy je nutné zajistit dostatek vápníku a vitamin D.

J. Blahoš

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 423.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster