Detail hesla - Poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin - genetika

Poruchy mitochondriální oxidace mastných kyselin - genetikaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Všechny genetické poruchy oxidace mastných kyselin, které byly identifikovány, jsou dědičné autozomálně recesivně.

Heterozygotní přenašeči jsou obecně hodnoceni jako klinicky normální, s výjimkou uvedenou výše, výskytu syndromu AFLP u heterozygotních matek, které mají postižené plody. Byl také popsán případ heterozygota pro závažnou mutaci pro CPT2, u kterého se rozvinula svalová slabost s pozdním začátkem.

Přenašeči poruch oxidace mastných kyselin obecně nemívají biochemické odchylky, s výjimkou poruchy transportu karnitinu , u které mají přenašeči poloviční koncentrace celkového karnitinu v plazmě, a deficitu MCAD , kde heterozygoti mohou mít mírnou elevaci hladin acylkarnitinů se středně dlouhým řetězcem. Některé z poruch, jako je deficit MCAD, se mohou projevit i bez ataky onemocnění, proto by měli být vyšetřeni sourozenci pacientů s poruchami oxidace mastných kyselin ke zjištění, zda nejsou postiženi.

Bylo dosaženo rychlého pokroku při zjištění molekulární podstaty závažných poruch oxidace mastných kyselin. To bylo klinicky zvláště užitečné u deficitu MCAD. Asi 80 % symptomatických pacientů s deficitem MCAD jsou homozygoti pro missense mutaci, A985G , která vede k aminokyselinové substituci K329E, 17 % má tuto mutaci v kombinaci s jinou mutací. To je pravděpodobně projevem efektu zakladatele (founder effect) a vysvětluje, proč většina pacientů s deficitem MCAD má etnický původ v severozápadní Evropě. Bylo zavedeno jednoduché vyšetření s polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) k detekci mutace A985G s využitím DNA z mnoha různých zdrojů, včetně novorozeneckých screeningových kartiček s krevními skvrnami. Tato metoda byla použita k diagnostice deficitu MCAD v různých situacích, včetně prenatální diagnostiky, post mortem diagnostiky postižených sourozenců a pro studie incidence poruchy.

Podobně mutace S113L pro myopatickou poruchu CPT2 a mutace G1528C v genu LCHAD byly využity při diagnostice těchto poruch.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster