Detail hesla - Porucha amidace žlučových kyselin

Porucha amidace žlučových kyselinSlovníková definice
Porucha je způsobena homozygotií pro missense mutaci (226A>G, M76V) v genu BAAT.

Plná definice
Klinické projevy

U 14letého chlapce bylo zjištěno, že vylučuje močí velká množství nekonjugované kyseliny cholové v moči. Nález byl přisouzen poruše enzymu, který katalyzuje amidaci (tvorbu glycinových a taurinových konjugátů). Původně měl chlapec postižení jater s cholestázou a deficit vitaminu K a křivici.

Dva jiní pacienti (pětiletý chlapec ze Saúdské Arábie a jeho osmiletá sestra) měli různý stupeň cholestázy. U chlapce byla v kojeneckém věku provedena Kassaiova operace při chybně diagnostikované atrézii žlučových cest. Dívka byla v době diagnózy asymptomatická.

Tato porucha byla také zjištěna u Amishů, u nichž byly klinické projevy neprospívání, v některých případech s pruritem, někdy koagulopatie, ale bez žloutenky. Dva ze čtyř postižených pacientů měli chronické infekce horních cest dýchacích.

U tříměsíčního kojence s cholestatickou žloutenkou a deficitem vitaminu D jsme zjistili charakteristický profil metabolitů žlučových kyselin, typický pro poruchu amidace, jaterní biopsie prokázala mírnou portální a fokální lobulární hepatitidu.

Metabolické odchylky

Bez enzymu žlučové kyseliny-CoA:N-acyltransferáza aminokyselin, kódovaného genem BAAT , nemohou být estery-CoA kyseliny chenodeoxycholové a kyseliny cholové přeměněny na jejich glycinové a taurinové konjugáty. Nekonjugované žlučové kyseliny jsou mnohem méně účinné při sekvestraci lipidů ve střevě. Proto dochází k neprospívání a malabsorpci vitaminů rozpustných v tucích.

Genetika

Porucha amidace žlučových kyselin u Amishů je způsobena homozygotií pro missense mutaci (226A>G, M76V) v genu BAAT. Molekulární podstata poruchy u jiných postižených jedinců nebyla publikována.

Diagnostické testy

Analýza moči negativní iontovou FAB-MS nebo ESI-MS prokáže, že hlavní žlučovou kyselinou v moči je nekonjugovaná kyselina trihydroxycholanoová (m/z 407). GC-MS prokáže, že to je nekonjugovaná kyselina cholová. Mezi ostatní žlučové kyseliny, které mohou být detekovány, patří sulfátované kyseliny dihydroxycholanoové (m/z 471) a trihydroxycholanoové (m/z 487) a glukuronidované kyseliny dihydroxycholanoová a trihydroxycholanoová (m/z 567 a 583).

Léčba a prognóza

Léčba vitaminem K může být život zachraňující, léčba křivice může vyžadovat 1 a -hydroxycholekalciferol nebo 1,25-dihydroxycholekalciferol.

Symptomy u pacientů z populace Amishů se pravděpodobně zlepšily při léčbě kyselinou ursodeoxycholovou, ale je důležité poznamenat, že familiární hypercholanémie Amishů může být způsobena poruchou v genu zodpovědném za integritu tight junctions (typ kontaktu buněk) (TJP2) nebo mutacemi v genu BAAT.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster