Detail hesla - Peroxisomy

PeroxisomySlovníková definice
Peroxisomy jsou buněčné organely, jejichž název byl odvozen od přítomnosti katalázy, enzymu, který katalyzuje přeměnu peroxidu na kyslík a vodu. Stejně jako lysosomy jsou peroxisomy přítomny ve všech lidských buňkách s výjimkou erytrocytů, ale na rozdíl od lysosomů mají kromě katabolických i anabolické funkce. Peroxisomy se účastní hlavně lipidového metabolismu: syntetizují eterfosfolipidy, zvané plazmalogeny, kte-ré jsou důležitými složkami buněčných membrán, a myelin, a oxidují velmi dlouhé mastné kyseliny. Peroxisomy se také účastní oxidace kyseliny fytanové, derivátu chlorofylu, a při tvorbě žlučových kyselin z mevalonátu přes cholesterol. Navíc se účastní katabolismu lysinu přes kyselinu pipekolovou a glutarovou a glyoxalátu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster