Detail hesla - Poruchy metabolismu vápníku

Poruchy metabolismu vápníkuSlovníková definice
Mezi poruchy metabolismu vápníku patří hyperkalcémie a hypokalcémie.

Plná definice

Více než 99 % vápníku se nachází v krystalcích hydroxyapatitu v kostní tkání, méně než 1 % je obsaženo v extracelulární a intracelulární tekutině. Hladina vápníku v séru je přísně regulována v rozmezí 2,2–2,7 mmol/l. Vápník v séru se nachází v ionizované formě, navázán na bílkoviny, a v komplexní vazbě na citráty, bikarbonát a fostáty. Vazebná kapacita je ovlivňována pH. Při acidémii se zvyšuje hladina ionizovaného vápníku, zatím co při alkalémii je tomu naopak. Přirozeným zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky. Denní přísun je asi 1g. Minimální denní přísun je 800 mg/den. V tenkém střevě se absorbuje 30–50 %. Denně je vyloučeno močí 200–300 mg. Metabolismus reguluje parathormon, kalcitriol a kalcitonin.

Hyperkalcémie

Hyperkalcémie je stanovena při hladině sérového kalcia nad 2,65 mmol/l. Nejčastější příčinou je hyperparathyroidismus, paraneoplastický syndrom u malignit, intoxikace vitaminem D a podávání lithia. Klinicky se projeví na kardiovaskulárním systému (komorové extrasystoly, zkráceni QT úseku, hypertenze), na GIT (nauzea, zvracení, zácpa), slabostí svalstva, poškození ledvin (polyurie, nefrokalcinóza, dehydratace, pokles glomerulárních filtrace). Terapie spočívá v rehydrataci a forsírované diuréze s laboratorní kontrolou.

Hypokalcémie

Hypokalcémie je stanovena při hladině sérového vápníku pod 2,26 mmol/l. Nejčastější příčinou je nedostatek parathormonu, nebo na něj nedostatečná citlivost tkání, nedostatek vitaminu D (osteomalacie, rachitis), malabsorpční syndrom, akutní pankreatitis či rezistence na vitamin D. Klinicky se projeví vzestupem nervosvalové dráždivosti, prodloužením QT intervalu, arytmií, střevní kolikou, podrážděností, poruchou trofiky kůže a nehtů. Terapie spočívá v aplikaci kalcia, vitaminu D.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster