Detail hesla - Tyrosin

TyrosinSlovníková definice
Nejméně rozpustná aminokyselina. Při precipitaci tvoří charakteristické krystaly. Pochází ze dvou zdrojů, z diety a vzniká také hydroxylací fenylalaninu. Tyrosin je glukogenní i ketogenní, neboť jeho metabolismus, který probíhá hlavně v cytosolu v játrech, vede k tvorbě fumarátu a acetoacetátu. Prvním krokem katabolismu tyrosinu je přeměna na 4-hydroxyfenylpyruvát, kterou katalyzuje cytosolová tyrosinaminotransferáza. Transaminace tyrosinu může probíhat také v játrech a dalších tkáních účinkem mitochondriální aspartátaminotransferázy, ale tento enzym hraje za normálních podmínek jen malou roli. Vzdálené intermediáty v katabolismu tyrosinu, maleylacetoacetát a fumarylacetoacetát, mohou být redukovány na sukcinylaceton s následnou dekarboxylací na sukcinylaceton. Sukcinylaceton je nejsilnějším známým inhibitorem enzymu v biosyntéze hemu, dehydratázy kyseliny 5-aminolevulové.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster