Detail hesla - Trimetylaminurie

TrimetylaminurieSlovníková definice
Trimetylaminurie je způsobena deficitem FMO3. Homozygotní jedinci pro trimetylaminurii mají nepříjemný až odporný tělesný zápach, obvykle v dětství, ale někdy i v dospělosti. Pacienti si nemusejí být vědomi svého zápachu. U heterozygotů nebývá zápach. Porucha často způsobuje psychosociální problémy s anxietou, nízkým sebevědomím, sociální izolací a osamělostí. Může být zhoršené prospívání ve škole. Někteří pacienti mají odmítavou reakci na tyramin, léky obsahující síru (jeden pacient) a labilní hypertenzi. Odhaduje se, že se deficit FMO3 může podílet na těchto symptomech.

Plná definice
Klinické projevy

Homozygotní jedinci pro trimetylaminurii mají nepříjemný až odporný tělesný zápach, obvykle v dětství, ale někdy i v dospělosti. Pacienti si nemusejí být vědomi svého zápachu.

Byla publikována tranzitorní trimetylaminurie v kojeneckém věku při opožděné expresi flavinmono­oxidázy 3 (FMO3).

Závažnost je variabilní. Zápach může být intermitentní, objevuje se při pocení, menstruaci a po vysokém příjmu prekurzorů trimetylaminu (TMA) ve stravě. U dvou postižených kojených dětí se zápach objevoval poté, co jejich matka snědla vajíčka nebo rybu.

Nejsou žádné somatické odchylky. U heterozygotů nebývá zápach, ale může se objevit po podání TMA.

Porucha často způsobuje psychosociální problémy s anxietou, nízkým sebevědomím, sociální izolací a osamělostí. Může být zhoršené prospívání ve škole. Někteří pacienti mají odmítavou reakci na tyramin, léky obsahující síru (jeden pacient) a labilní hypertenzi. Odhaduje se, že se deficit FMO3 může podílet na těchto symptomech.

Metabolické odchylky

Trimetylaminurie je způsobena deficitem FMO3.

Zapáchající TMA se hromadí v moči a tělesných sekretech a protože je těkavý, je uvolňován přímo do atmosféry. U jedinců s trimetylaminurií TMA tvoří minimálně 20 % celkových vylučovaných TMA a často mnohem více. Tato frakce se dále zvyšuje při vysokém příjmu TMA ve stravě. Neoxidovaný TMA je zvýšen také v potu, slinách, dechu a vaginálních sekretech.

Pacienti s fish odour syndromem (syndromem s rybím zápachem) mají deficitní nikotin-N-oxidaci , ale není známo, zda má deficit FMO3 nějaké další významné farmakologické nebo toxikologické důsledky.

Genetika

Trimetylaminurie je autozomálně recesivně dědičná porucha s odhadovanou frekvencí přenašečů ve Velké Británii 1 %.

Gen FMO3 je lokalizován v clusteru s geny FMO1-FMO4 a FMO6 na chromozomu 1q23-q25. Obsahuje jeden nekódující a osm kódujících exonů. U pacientů s trimetylaminurií zde byly identifikovány mutace, bylo zjištěno, že způsobují závažný enzymatický deficit in vitro.

V genu jsou také běžné polymorfismy , které normálně nejsou spojeny s fish odour syndromem. Mohou přispívat k velké individuální variabilitě metabolismu TMA v populaci a vysvětlit intermitentní trimetylaminurii.

Diagnostické testy

Měly by být vyloučeny běžné příčiny patologického tělesného zápachu, tj. špatná hygiena, gingivitis, močová infekce, infekční vaginální výtok, stejně jako pokročilé jaterní a renální onemocnění a poruchy metabolismu organických kyselin a aminokyselin, kde je to vhodné.

Trimetylaminurie se diagnostikuje stanovením poměru TMA/TMA-N-oxid v moči .

Vzorky jsou odebrány na normální stravě, především v době, kdy je přítomen zápach, a po vyloučení močové infekce. Moč musí být rychle okyselena (pH 2,0) a zamražena. Odběr druhého vzorku po jídle, které obsahuje čerstvé ryby, zachytilo postižené jedince (ověřeno geneticky), kteří měli normální poměr v prvním vzorku moči.

Pro populační studie trimetylaminurie se sbírá 8 hodin moč po podání TMA p.o. (970 mg TMA hydrochloridu, což je ekvivalentní 600 mg TMA volné báze). TMA a TMA-N-oxid jsou měřeny NMR spektroskopií nebo head-space plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií.

Při normální stravě mají normální dospělí a přenašeči poměr TMA/celková TMA (tj. TMA+TMA-N-oxid) < 10 %. U homozygotů pro trimetylaminurii je poměr > 20 % a obvykle vyšší (> 55 %). Data u dětí nebyla publikována, ale je pravděpodobně možné použít výše uvedená data.

Léčba

Léčba zahrnuje poradenství a úpravu diety a životního stylu. Objasnění problému se napomůže poskytnutím náhledu.

Dietní omezení někdy, ale ne vždy, sníží zápach. Postižení jedinci by měli mít dietu s nízkým obsahem cholinu, vyloučit vejce, majonézu, játra a další vnitřnosti (drůbky), hrášek a sojové boby, mořské ryby a korýše.

Měli by volit vhodné oblečení a zajistit větrání místnosti k omezení pocení. Používání kyselého mýdla (pH 5,5 - 6,5) může pomoci snížením těkavosti TMA. Měli by odstranit zácpu. Dlouhodobé použití antibiotik ke snížení střevní produkce TMA by mělo být vyloučeno, ale dvoutýdenní podávání metronidazolu (250 mg 3x denně) nebo krátké podávání laktulózy může pomoci při intermitentních atakách a poskytne určitou ochranu při zvláštních příležitostech a o dovolené.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster