Detail hesla - Sfingolipidy - struktura a metabolismus

Sfingolipidy - struktura a metabolismusSlovníková definice
Společnou lipofilní součástí sfingolipidů je ceramid, kde je sfingoidní báze s dlouhým řetězcem (jako je sfingosin) připojena amidovou vazbou k dlouhé nebo velmi dlouhé mastné kyselině. U glykosfingolipidů je sacharidová složka navázána na první alkoholovou skupinu sfingoidní báze. Glykosfingolipidy obsahující kyselinu neuraminovou se nazývají gangliosidy. Hydrofilní součástí sfingomyelinu je fosforylcholin. Syntéza a degradace sfingolipidů probíhá v různých buněčných kompartmentech. Glykosfingolipidy vznikají v Golgiho aparátu postupnou adicí sacharidů na ceramid, katalyzovanou specifickými glykosyltransferázami. Sfingolipidy jsou potom transportovány a začleněny do plazmatické membrány, kde hrají strukturální a funkční roli. Během degradace po transportu cestou endosomů do lysosomu jsou sfingolipidy postupně hydrolyzovány specifickými sfingohydrolázami, z nichž některé potřebují pro svoji in vivo aktivitu kofaktory zvané sfingolipidové aktivační proteiny.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster