Detail hesla - Deficit 2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy

Deficit 2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázySlovníková definice
Deficit 2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy (MHBD) byl popsán u přibližně deseti chlapců ve věku 2 - 8 let a u jednoho dospělého muže. Všichni pacienti měli neobvyklou neurodegenerativní chorobu. Po původně normálním nebo mírně opožděném vývoji následovalo od 2. roku progresivní zhoršování se ztrátou mentálních a motorických dovedností. V časném dětství patřily mezi závažné neurologické symptomy rigidita, dystonické postury, spastická diplegie, dysartrie, choreoatetoidní pohyby, neklid, korová slepota, myoklonické křeče, atrofie mozku, odchylky v periventrikulární bílé hmotě a v bazálních gangliích – rysy, které připomínají následky hypoxicko-ischemického postižení mozku v novorozeneckém období. Všichni dosud identifikovaní pacienti měli spíše závažný progresivní neurologický fenotyp než ataky ketoacidózy, na rozdíl od pacientů s poruchou ve vedlejším kroku degradace isoleucinu z deficitu 2-metylacetoacetyl-CoA thiolázy. Deficit MHBD je porucha degradace isoleucinu. Laboratorní nálezy zahrnují výrazně zvýšené vylučování 2-metyl-3-hydroxybutyrátu a tiglylglycinu močí bez zvýšeného vylučování 2-metylacetoacetátu. Vylučování organických kyselin je výraznější po perorální zátěži isoleucinem v dávce 100 mg/kg. Enzymatické studie prokázaly výrazně sníženou aktivitu MHBD ve fibroblastech a lymfocytech. Deficit MHBD je způsoben mutacemi v genu HADH2 na X chromozomu. U dospělých žen (matky a babičky pacientů) bylo prokázáno mírné opoždění vývoje. U některých pacientů byla zjištěna krátkodobá stabilizace neurologických symptomů a biochemická odpověď při dietě s omezením leucinu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster