Detail hesla - EKG

EKGSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• standardní rychlost záznamu    25 mm/s
• standardní voltáž        10 cm/mV• určení frekvence komor ze záznamu [1/min.] = 300 : počet velkých čtverců mezi dvěma R

Záznam EKG
• končetinové elektrody
červená    R / RA    pravé předloktí
žlutá    L / LA    levé předloktí
zelená    F / LL    levý bérec
černá    N / RL    pravý bérec
přikládat na vnitřní stranu předloktí a bérců (po odmaštění, navlhčení)

• hrudní (prekordiální) elektrody
červená    V1 / C1    4. mzž. parasternálně vpravo
žlutá    V2 / C2    4. mzž. parasternálně vlevo
zelená    V3 / C3    mezi V2 a V4
hnědá    V4 / C4    5. mzž. v medioklavikulární čáře
černá    V5 / C5    5. mzž. v přední axillární čáře
fialová    V6 / C6    5. mzž. ve střední axillární čářeZákladní popis EKGčást křivky

normální hodnota

snížení

zvýšení

P vlna

0,05–0,10 s
< 0,3 mV

 

hypertrofie LS
hypertrofie PS

PQ interval

0,12–0,20 s

syndrom preexcitace

AV blokády

Q kmit

< 0,04 s
< 0,4 mV
< 1/4 amplitudy R

 

transmurální IM;
polohové Q ve III;
V1-3: LBBB, hypertrofie septa;
II,III,aVF: LBBB, WPW

komorový komplex

0,06–0,11 s

 

blokády ramének, komorové rytmy

ST úsek

0–0,1 mV

ischemie, digitalis

AIM, srdeční tamponáda

QT úsek

0,25–0,50 s

digitalis,
hyperkalcémie

hypokalcémie, riziko VT typu TdP

el. olsa

–30° – +120°

osa doleva (LAH)

doprava (LPH)


J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster