Detail hesla - Hereditární tyrosinémie typu II

Hereditární tyrosinémie typu IISlovníková definice
Porucha je charakterizována očními lézemi (asi 75 % případů), kožními lézemi (80 %) a neurologickými komplikacemi (60 %) nebo jejich kombinacemi. Porucha se obvykle objevuje v kojeneckém věku, ale může se manifestovat v jakémkoli věku.

Plná definice
Klinické projevy

Oční symptomy jsou často prvním problémem a mohou začít v prvních měsících života jako fotofobie, slzení a bolestivé pálení očí. Spojivky jsou zanícené a při vyšetření štěrbinovou lampou jsou na rohovce nalezeny herpetiformní ulcerace. Léze se špatně barví fluoresceinem. Na rozdíl od herpetických ulcerací, které jsou obvykle jednostranné, jsou léze u tyrosinémie typu II oboustranné. Může být výrazná neovaskularizace. Není-li porucha léčena, může vzniknout závažné poškození s jizvami na rohovce, poruchou zraku, nystagmem a glaukomem.

Kožní léze specificky postihují místa vystavená tlaku a nejčastěji se objevují na dlaních a ploskách. Začínají jako puchýře nebo eroze s krustami a progredují do bolestivých, nesvědivých hyperkeratotických skvrn s erytematózním lemem s typickým průměrem v rozmezí 2 mm - 3 cm.

Neurologické komplikace jsou vysoce variabilní: někteří pacienti mají normální vývoj, zatímco jiní mají variabilní stupeň opoždění vývoje. Byly také popsány závažnější neurologické problémy, včetně mikrocefalie, křečí, sebepoškozování a poruch chování.

Je nutno poznamenat, že diagnóza tyrosinémie typu II byla potvrzena enzymatickým nebo molekulárně genetickým vyšetřením pouze u malé části popsaných případů a je možné, že někteří z pacientů vlastně mají tyrosinémii typu III.

Metabolické odchylky

Tyrosinémie typu II je způsobena deficitem jaterní cytosolové tyrosinaminotransferázy.

Důsledkem enzymatického bloku je výrazně zvýšená koncentrace tyrosinu v séru a likvoru . Současně zvýšená tvorba fenolových kyselin 4-hydroxyfenylpyruvátu, -laktátu a -acetátu může být důsledkem přímé deaminace tyrosinu v ledvinách nebo katabolismu tyrosinu účinkem mitochondriální aminotransferázy.

Postižení rohovky asi souvisí s krystalizací tyrosinu v epiteliálních buňkách rohovky, která vede k poruše funkcí buněk a vyvolává zánětlivou odpověď. Krystaly tyrosinu nebyly pozorovány v kožních lézích. Předpokládá se, že masivně zvýšená intracelulární koncentrace tyrosinu zvyšuje počet cross-links mezi agregovanými vlákny a mění počet a stabilitu mikrotubulů. Jelikož se kožní léze objevují na místech vystavených tlaku, je pravděpodobné, že roli hrají také mechanické faktory. Etiologie neurologických projevů není známa, ale předpokládá se, že v patogenezi může hrát roli hypertyrosinémie.

Genetika

Tyrosinémie typu II je dědičná autozomálně recesivně.

Gen byl lokalizován na chromozomu 16q22.1-q22.3. V genu pro tyrosinaminotransferázu bylo dosud publikováno 12 různých mutací.

Prenatální diagnostika nebyla publikována.

Diagnostické testy

Koncentrace tyrosinu v plazmě jsou obvykle nad 1200 m mol/l. Je-li hypertyrosinémie méně vyjádřena, měla by být zvažována diagnóza tyrosinémie typu III.

Je výrazně zvýšené vylučování fenolových kyselin 4-hydroxyfenylpyruvátu, -laktátu a -acetátu a je také zvýšené vylučování N-acetyltyrosinu a 4-tyraminu.

Diagnóza může být potvrzena enzymatickým vyšetřením v jaterní biopsii nebo mutační analýzou.

Léčba a prognóza

Léčba se skládá z diety s omezením fenylalaninu a tyrosinu. Kožní a oční symptomy vymizí po týdnech léčby. Obecně se kožní a oční symptomy neobjeví při hladinách tyrosinu < 800 m mol/l, ale protože hypertyrosinémie se může účastnit patogeneze neurovývojových symptomů, mohou být prospěšné mnohem nižší hladiny.

Naším cílem je v současnosti udržovat hladiny tyrosinu v plazmě na úrovni 200 - 400 m mol/l s použitím kombinace diety s omezením bílkovin a podávání směsi aminokyselin bez fenylalaninu a tyrosinu . Pravidelně by měly být monitorovány růst a nutriční stav.

Těhotenství

U pacientek s tyrosinémií typu II byla publikována řada těhotenství. Někteří předpokládají, že neléčená hypertyrosinémie může vést k neurologickým odchylkám u plodu, jako je mikrocefalie, křeče a mentální retardace, ale v jiných těhotenstvích se plod vyvíjel normálně. Vzhledem k nejasnému názoru na možné vlivy maternální hypertyrosinémie na plod se během těhotenství doporučují dietní omezení s kontrolami maternálních hladin tyrosinu.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster