Detail hesla - Hereditární koproporfyrie a porphyria variegata

Hereditární koproporfyrie a porphyria variegataSlovníková definice
Autozomálně dominantně dědičné onemocnění. Hereditární koproporfyrie a porphyria variegata vedou přibližně k 50% deficitu koproporfyrinogenoxidázy a protoporfyrinogenoxidázy, které jsou 6. a 7. enzymem v biosyntéze hemu. Poruchy se mohou projevit akutními atakami.

Plná definice
Klinické projevy

Tyto poruchy se mohou projevit akutními atakami, které jsou identické s atakami u akutní intermitentní porfyrie. Ale na rozdíl od akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata a vzácnější hereditární koproporfyrie mohou způsobovat puchýřnaté kožní léze, které jsou neodlišitelné od lézí u porphyria cutanea tarda. Symptomy jsou běžnější po pubertě. Faktory, které vedou k exacerbaci akutní intermitentní porfyrie jsou důležité u obou těchto porfyrií.

Porphyria variegata je zvláště častá v Jižní Africe, kde ve většině případů jde o potomky páru, který emigroval z Holandska a přišel do Kapského Města v roce 1688. U vzácných homozygotních případů těchto porfyrií začínají klinické projevy v dětství.

Metabolické odchylky

Hereditární koproporfyrie a porphyria variegata vedou přibližně k 50% deficitu koproporfyrinogenoxidázy a protoporfyrinogenoxidázy, které jsou 6. a 7. enzymem v biosyntéze hemu.

U hereditární koproporfyrie je výrazné hromadění koproporfyrinu III (vzniká autooxidací koproporfyrinogenu III) a zvláště během akutních atak je zvýšené vylučování močových prekurzorů porfyrinů a uroporfyrinu. Podobné odchylky jsou pozorovány u porphyria variegata, ale navíc je zvýšená koncentrace protoporfyrinu (vzniká autooxidací protoporfyrinogenu) ve stolici (a žluči) a jsou zvýšené koncentrace porfyrinů v plazmě. U protoporfyrinogenu bylo prokázáno, že inhibuje aktivitu porfobilinogendeaminázy, což spolu s indukcí jaterní ALAS1 může vést k vzestupu koncentrací prekurzoru porfyrinů během akutních atak, alespoň u porphyria variegata.

Genetika

Obě tyto porfyrie mají autozomálně dominantní dědičnost. Homozygotní případy jsou vzácné. Rysem obou poruch je genetická heterogenita.

Jak se očekávalo, jedna mutace ( R59W ) je přítomna u mnoha potomků s porphyria variegata v Jižní Africe, což je příkladem efektu zakladatele.

Diagnostické testy

Během akutních atak je u těchto porfyrií zvýšené vylučování kyseliny 5-aminolevulové a porfobilinogenu, ale na rozdíl od akutní intermitentní porfyrie může být zvýšení méně výrazné a často přechodné. Zvýšené vylučování koproporfyrinu močí může být výraznější a dlouhodobé. Koproporfyrinurie je však vysoce nespecifický nález. Může být zjištěn u mnoha poruch, zvláště jsou-li postižena játra nebo kostní dřeň.

Výrazné izolované zvýšení koncentrace koproporfyrinu (obvykle izomeru III) ve stolici je charakteristické pro hereditární koproporfyrii. U porphyria variegata jsou stejnou měrou zvýšené koncentrace koproporfyrinu a protoporfyrinu ve stolici. Také zvýšená koncentrace pseudopentakarboxylporfyrinu , což je dikarboxylporfyrin odvozený z protoporfyrinu, je diagnosticky přínosná u porphyria variegata.

Zvýšené koncentrace porfyrinů v plazmě a fluorescenční spektrum plazmatických porfyrinů (při neutrálním pH) jsou charakteristické a velmi přínosné pro rychlé odlišení porphyria variegata od ostatních porfyrií. Jsou minimálně stejně citlivé jako stanovení porfyrinů ve stolici pro detekci porphyria variegata, i když ne tak citlivé jako spolehlivé stanovení aktivity protoporfyrinogenoxidázy v lymfocytech nebo mutační analýza.

Spolehlivé stanovení enzymatické aktivity protoporfyrinogenoxidázy a koproporfyrinogenoxidázy je dostupné pouze v několika výzkumných laboratořích. Erytrocyty nemohou být použity k měření aktivity těchto mitochondriálních enzymů, neboť zralé erytrocyty neobsahují mitochondrie.

Stejně jako u ostatních porfyrií identifikace mutací u probanda umožní detekci příbuzných, kteří mají stejnou mutaci.

Léčba a prognóza

Akutní ataky jsou léčeny jako u akutní intermitentní porfyrie (viz výše).

Obtížnější je léčení kožních symptomů. Postupy, které jsou účinné u porphyria cutanea tarda (flebotomie a nízké dávky hydrochlorochinu), nelze u těchto poruch použít.

Důležitá je ochrana před slunečním svitem.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster