Detail hesla - Hořčík

HořčíkSlovníková definice
Druhý nejhojnější intracelulární kation. Hraje zásadní roli v mnoha biochemických procesech, stejně jako v nervosvalové dráždivosti. Jeho homeostáza je regulována souhrou mezi střevní resorpcí a vylučováním ledvinami. Primární hypomagnezémie se sekundární hypokalcémií se obecně projevuje v prvních měsících života zvýšenou neuromuskulární dráždivostí nebo dokonce křečemi. Je způsobena mutacemi v genu TRPM6 se snížením resorpce hořčíku ze střeva. Suplementace hořčíku je velmi účinná. Hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózou způsobuje depozita kalcia v ledvinách, vede k selhání ledvin s některými symptomy hypomagnezémie. Je způsobena mutacemi v genu CLDN16, kódujícím kalcium- a hořčík-senzitivní kanál v Henleově kličce. Suplementace hořčíku nezabrání rozvoji konečného stadia renálního onemocnění. Izolovaná dominantní hypomagnezémie vyvolává generalizované křeče a je způsobena mutacemi v genu FXYD2. Izolovaná autozomálně recesivní hypomagnezémie nemá žádné další symptomy.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster