Detail hesla - Horečka revmatická

Horečka revmatickáSlovníková definice
Autoimunitní onemocnění objevující se 2 až 4 týdny po infekci faryngu nebo tonzil β-hemolytickým streptokokem skupiny A. Vzniká zkříženou reakcí danou podobností antigenů streptokoka a antigenů pojivové tkáně (kloubů, srdce, cév, nervového systému). Incidence je v současnosti nízká díky důslednému přeléčení angíny antibiotiky. Vlastní ataka se projevuje jako prudká, stěhující se polyartritida s horečkou okolo 40 °C a zchváceností. K orgánovým projevům patří migrující artritida postihující kolena, kotníky, lokty a zápěstí. Karditida je nejzávažnější projev, postihuje všechny vrstvy srdce, vede k mitrální nebo aortální insuficienci. Chorea minor (Syndenhamova chorea) z postižení subthalamických jader se projevuje mimovolními, nekoordinovanými pohyby končetin a trupu. Podkožní uzlíky nad klouby a v okcipitální krajině jsou nebolestivé a přechodné. Erythema marginatum je růžový, dobře ohraničený, migrující raš s vybledlým středem. Diagnózu stanovíme pomocí anamnézy, klinického obrazu, z laboratorního vyšetření, kde prokazujeme streptokokovou infekci (protilátky proti streptolyzinu O-ASLO), CRP, FW. Léčba spočívá v přísném klidu na lůžku a medikaci. Streptokokovou infekci eradikujeme penicilinem, při přecitlivělosti makrolidy, zánětlivou aktivitu potlačujeme salicyláty nebo NSA, popř. kortikoidy. Preventivně podáváme depotní penicilín.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster