Detail hesla - Diabetes a hormony

Diabetes a hormonySlovníková definice
není k dispozici


Plná definice

Diabetes má popsané vztahy spíše ke složkám metabolického syndromu než ke klasickým hormonálním okruhům.

Klasické hormonální hyperfunkční stavy jsou často provázeny diabetem - akromegalie, Cushingův a Connův syndrom. K diabetu 2. typu a obezitě nemají významnější vztah onemocnění štítné žlázy. Diabetes 1. typu se naopak s tyreopatiemi často kombinuje, neboť patří do stejné skupiny autoimunitních endokrinopatií.

Diabetes 2. typu má vztah ke stresu. Metabolický syndrom může být indukován zevním prostředím, zejména stresem, přejídáním, absencí pohybu a kouřením. Prokázalo se i to, že nemocní s metabolickým syndromem mají jinou strukturu osobnosti. Kouření má vztah ke všem projevům metabolického syndromu, od hypertenze až po diabetes.

Stresová teorie inzulinorezistence uvádí, že je primární stimulace CNS stresem, druhotně vznikají sympatikotonie a hyperkortizolemie. Tak vzniká androidní obezita, která kortizolem navozenou inzulinorezistenci dále zesiluje. Chronická aktivace sympatiku vede ke zvýšení glykogenolýzy a podpoře glukoneogeneze. Dále je stimulována osa kortikoidní.

Syndromem se vztahem k diabetu je syndrom polycystických ovarií. Onemocnění je obvykle provázeno typickými projevy metabolického syndromu. Pacienti mají typicky obezitu, často diabetes a typickou dyslipidémii metabolického syndromu. V léčbě je klíčová redukce hmotnosti a prevence rozvoje diabetu 2. typu.

Důležité pro praxi

- mezi diabetem 2. typu a metabolickým syndromem je silná vazba;
- je třeba uplatňovat opatření na prevenci diabetu u všech obézních;
- u diabetiků je naopak ke snížení rizik komplikací třeba léčit všechny složky metabolického syndromu.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster