Detail hesla - Diabetes a gynekologie

Diabetes a gynekologieSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Problematika gynekologická se u diabetu týká následujícího okruhu otázek:

- Vztah rizika diabetu k syndromu polycystických ovarií
- Vyšší výskyt gynekologických nádorů byl zmíněn výše
- Vyšší výskyt gynekologických infekcí u diabetu.
- Podávání antikoncepce a HRT u diabetu 

Zmínku o syndromu polycystických ovarií uvádí snad již v roce 1721 Malpighiho žák Antonio Vaisneri . Onemocnění však popsali až v roce 1935 Stein a Leventhal - p o nich je v části literatury i pojmenováno jako Steinův - Leventhalův syndrom. V padesátých letech 20. století bylo poprvé zjištěno zvýšení LH a Kahn v roce 1976 popsal inzulinorezistenci u tohoto onemocnění.

Jako diagnostická kritéria syndromu dnes uvádíme hyperandrogenismus a chronickou anovulaci (bez jiné jasné příčiny).

Častým příznakem je hirsutismus, alopecie a akné. Na ovariích nemusejí být vždy morfologické cystické změny.

Syndrom polycystických ovarií je velmi častým onemocněním. Není to onemocnění jen gynekologické, ale onemocnění s řadou metabolických a endokrinních nálezů včetně vyššího výskytu diabetu 2. typu.

Syndrom polycystických ovarií postihuje však v průměru cca 5 až 10 % žen. Přitom frekvence v černošských a hispánských populacích je vyšší, v bělošské populaci nižší. Ve vyšším věku má více než 50 % těchto žen diabetes 2. typu. Onemocnění provází rovněž častěji hypertenze a dyslipidémie metabolického syndromu. Metabolická kompenzace se výrazně zlepšuje za hormonální léčby, např. při podání antikoncepce. Schopnost koncipovat je u onemocnění snížena a významně ji upravuje podání metforminu.

Klíčovým opatřením u pacientek se syndromem polycystických ovarií je prevence diabetu.

Pro gynekologické infekce platí, že jsou stejně časté jako infekce močových cest a infekce kožní. I zde je nutná důsledná léčba, nejlépe cíleně podle kultivace. Prevencí infekcí je především dobrá kompenzace diabetu.

Vzestup hmotnosti byl dříve běžný po antikoncepci, což často vedlo i ke zvýšení glykemie. Dnes došlo k poklesu dávek hormonů v jednotlivých kontraceptivech, podávány jsou zejména nižší dávky gestagenů. Vzestup hmotnosti i diabetogenní efekt dnes tolik nehrozí.

HRT výskyt diabetu dokonce mírně snižuje a oddaluje typicky periklimakterický vznik diabetu. Navíc vždy platilo, že reakce hmotnosti při HRT či antikoncepci je velmi individuální. Žena by měla sledovat svoji chuť k jídlu a hmotnost, a preparát při těchto negativních jevech vyměnit za jiný.

Důležité pro praxi

- u pacientek se syndromem polycystických ovarií je nutné důsledně aplikovat pravidla prevence diabetu;
- nutné jsou pravidelné preventivní gynekologické prohlídky diabetiček s ohledem na onkologická rizika a riziko infekce;
- prevencí gynekologických infekcí je především dobrá kompenzace diabetu;
- antikoncepce a HRT nezhoršují kompenzaci diabetu a mohou vznik diabetu 2. typu i oddálit, nutná je při vzestupu hmotnosti včasná náhrada jiným přípravkem.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster