Detail hesla - Diabetes a těhotenství

Diabetes a těhotenstvíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

U diabetiček je velmi významná prekoncepční příprava. Měla by být podle guidelines ADA2010 dosažena kompenzace s Hb A1c pod 5 %. Nedaří-li se to dosáhnout, je plně indikována léčba inzulinovou pumpou již prekoncepčně.

Prekoncepčně vyšetříme vždy i přítomnost komplikací diabetu (proteinurie, retinopatie).

Často je již prekoncepčně nutná úprava další terapie - v graviditě by neměly být podávány u diabetiček běžně podávané léky (např. ACE inhibitory, sartany, statiny).

Těhotné diabetičky by měly být sledovány ve specializovaném centru, což platilo vždy o diabetičkách 1. typu. Dnes v souvislosti se stoupajícím věkem a hmotností těhotných žen je běžné těhotenství i u diabetiček 2. typu. V léčbě zde volíme stejné postupy jako u diabetu 1. typu.

U diabetiček 2. typu jsou v Evropě kontraindikována všechna antidiabetika.

Ve Spojených státech je možné podávání metforminu. Krátkodobá analoga inzulinu (např. Humalog, Novorapid) je možno v graviditě podávat, dlouhodobě působící inzulinová analoga se v těhotenství zatím nepodávají. Optimální je léčba inzulinovou pumpou.

Tzv. gestační diabetes se obvykle rozvíjí během třetího trimestru gravidity, kdy stoupá sekrece antiinzulárních hormonů. Nejvýznamnější je humánní placentární laktogen, jehož sekrece dosahuje maxima mezi 24. a 28. týdnem. U těhotných žen prokážeme hyperinzulinismus, ale počet inzulinových receptorů je normální. Jde tedy o postreceptorový typ poruchy. Rizikové skupiny žen (diabetes v rodinné anamnéze, obezita, starší věk, riziková porodní anamnéza, porod dítěte nad 4 000 g) jsou v naší republice poprvé preventivně vyšetřovány ve 13.-16. týdnu těhotenství. Dnes se používá klasický oGTT. Normální glukózový metabolismus je nezbytný k tomu, aby nedošlo k vývoji vrozených vad a diabetické fetopatie.

U většiny žen s gestačním diabetem se glukózový metabolismus normalizuje při dietě. Pokud dietní opatření nestačí, přistupujeme ihned k inzulinové léčbě. Velmi často je optimální léčba inzulinovou pumpou.

Do 3-6 měsíců po porodu je nutno provést znovu orální glukózový toleranční test a diabetes překlasifikovat.

I v případě normálních výsledků je třeba tento test pravidelně opakovat, nejlépe jednou ročně, protože trvá zvýšené riziko vzniku diabetu.

Po porodu se porucha glukózové tolerance většinou upraví, avšak u většiny těchto žen se do deseti let po začátku diagnózy vyvíjí diabetes 2. typu. Trvalá normalizace hmotnosti a dostatečná pohybová aktivita riziko diabetu podstatně snižují.

Důležité pro praxi

- vždy je vhodné připravit diabetičku ke graviditě již prekoncepčně;
- před graviditou upravíme farmakoterapii a ověříme výskyt komplikací diabetu;
- diabetes léčíme v graviditě vždy inzulinem a PAD vysazujeme.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster