Detail hesla - Dyslipidémie metabolického syndromu

Dyslipidémie metabolického syndromuSlovníková definice
Typické jsou 3 složky: - přítomnost tzv. malých denních (oxidovaných) částic LDL, - vyšší triglyceridémie (resp. vyšší lipoproteiny o velmi nízké hustotě VLDL), - nižší HDL-cholesterol. Celkový cholesterol bývá u pacientů normální. V poslední době bylo však prokázáno, že u pacientů je snížená adsorpce cholesterolu z trávicího traktu a zvýšena endogenní produkce cholesterolu. Pacienti proto hůře reagují na diety a dobře reagují na léčbu statiny.

Plná definice

Epidemiologie

Dyslipidémie je součástí tzv. jádra metabolického syndromu. Její složky tak má prakticky každý pacient s metabolickým syndromem.

Symptomatologie

Obvyklým jediným klinickým projevem bývá vyšší obvod pasu. Sama dyslipidémie se projeví až rozvojem aterosklerózy a cévními komplikacemi.

Etiopatogeneze

Projevy jsou primárně vyvolány inzulinorezistencí. Jaterní inzulinorezistence zvyšuje produkci triglyceridů i cholesterolu. Inzulinorezistence tukové tkáně vede k zvýšenému výdeji mastných kyselin z tukové tkáně. Snížené vstřebávání cholesterolu v trávicím traktu není projevem střevní inzulinorezistence. Dietní cholesterol je ředěn ve střevu extrémní náloží endogenního cholesterolu vylučovanou biliárně, a proto je jeho vstřebávání nižší.

Vyšší hladina apoB, resp. oxidovaných LDL částic je projevem systémového zánětu provázejícího metabolický syndrom.

Diferenciální diagnóza

Diagnóza by měla být používána jen při výskytu některé výše uvedené kvalitativním či kvantitativní změny lipidogramu a současně při splnění diagnostických kritérií metabolického syndromu viz příslušné heslo.

Terapie

Hypertriceridémie a další typické složky dyslipidémie metabolického syndromu jsou jasnou indikací podání fibrátů. Studie se statiny jsou však v poslední době průkaznější, přestože cholesterol není u pacientů s MS zvýšen, je vystupňována jeho syntéza a tento fenomén je statiny snadno ovlivnitelný. Řada nových studií, například studie CARDS, ukázaly zcela zásadní efekt léčby statiny na mortalitu diabetiků a tyto údaje jsou pravděpodobně vztažitelné i na pacienty s metabolickým syndromem. Výhodná je i kombinační léčba statin - fibrát. Cílovou hodnotou pro léčbu je dosažení LDL-cholesterolu pod 2,5 mmol/l, u pacientů po kardiovaskulární příhodě pod 2 mmol/l. K hladině HDL a triglyceridů přihlížíme jen při hodnocení rizik a nejsou definovány cílové hodnoty.

Průběh

Dyslipidémie metabolického syndromu vede v závislosti na efektu léčby k rozvoji aterosklerózy. Proto se postupně snižovány cílové hodnoty léčby dyslipidémie a nově jsou definovány i cílové hodnoty nejen pro LDL-cholesterol, ale i pro apo B a malé denní LDL částice. Cílové hodnoty definované v roce 2007 by měly podle studií být zárukou, že se ateroskleróza nerozvine.

Prognóza

Dyslipidémie metabolického syndromu je hlavní příčinou aterosklerózy v naší populaci a prognóza je pokud nejsou dosaženy cílové hodnoty pro léčbu, závažná a prognóza tak závisí na úspěšnosti kompenzace.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster