Detail hesla - Deficit dimetylglycindehydrogenázy

Deficit dimetylglycindehydrogenázySlovníková definice
Deficit DMGDC způsobuje hromadění těkavého N,N-dimetylglycinu, což vyvolává nepříjemný rybí zápach. Dědí se autozomálně recesivně. Dosud byl popsán pouze jeden případ.

Plná definice
Klinické projevy

Dosud byl popsán pouze jeden případ. Muž byl vyšetřen ve věku 38 let pro patologický tělesný zápach připomínající ryby , který byl přítomen od pěti let věku, zvyšoval se při stresu a námaze a způsoboval mu závažné sociální, psychologické a profesionální problémy. Měl také chronickou svalovou únavnost s trvalým zvýšením aktivity kreatinkinázy asi 4x oproti normě. Měl normální inteligenci. Jeho sourozenci a dva synové byli asymptomatičtí.

Metabolické odchylky

Deficit dimetylglycindehydrogenázy (DMGDH) blokuje katabolismus cholinu. To způsobuje hromadění těkavého N, N-dimetylglycinu , asi 100x v plazmě a 20x v moči, a vyvolává nepříjemný rybí zápach.

Genetika

Rodokmen pacienta s deficitem DMGDH svědčí pro autozomálně recesivní dědičnost.

Gen pro DMGDH je na chromozomu 5q12.2-12.3. Postižený pacient je homozygotní pro bodovou mutaci (A326G) v genu DMGDH. Podle expresních studií mutovaný gen kóduje stabilní protein bez enzymatické aktivity.

Diagnostické testy

Diagnostika se provádí na základě zvýšených hladin dimetylglycinu v plazmě a zvýšeného vylučování v moči, moč by měla být odebírána především v době zápachu.

Protonová nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektroskopie je pro tento metabolit vhodná metoda a detekuje také TMA a TMA-N-oxid, které jsou zvýšeny u trimetylaminurie, jiné dědičné příčiny rybího zápachu. Dimetylglycin není detekován plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií (GC-MS) s použitím extrakce s rozpouštědlem, která se rutinně používá v metabolických laboratořích.

Normální vylučování močí závisí na věku. Referenční hodnoty pro dimetylglycin jsou následující:

Plazma: zdraví dospělí 1 - 5 m mol/l;

Moč: kojenci (od narození do 2 měsíců věku) < 550 mmol/mol kreatininu; děti (od 2 měsíců věku) a dospělí < 26mmol/mol kreatininu.

Zvýšené hladiny v séru byly pozorovány u deficitu folátu (až 10x), u deficitu kobalaminu (až 2x) a při selhání ledvin (až 2x).

Aktivita DMGDH normálně není detekovatelná v krevních buňkách a fibroblastech a k potvrzení nízké aktivity enzymu by byla nutná jaterní biopsie , ale je to invazivní vyšetření a pravděpodobně u této choroby není nezbytné.

Léčba

Vhodné je poradenství a snížení zápachu omezením cholinu ve stravě a vyloučení nadměrného pocení, jak bylo uvedeno u trimetylaminurie.

Antibiotika k úpravě střevní mikroflóry nejsou indikovaná.

U publikovaného pacienta nebyla přínosná suplementace riboflavinu, ale byl navržen terapeutický pokus s folátem a riboflavinem.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster