Detail hesla - Poruchy respiračního řetězce - léčba

Poruchy respiračního řetězce - léčbaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Léčba a prognóza

V současné době není dostupná uspokojivá léčba deficitů respiračního řetězce.

Léčba zůstává symptomatická a zásadně nemění průběh choroby. Zahrnuje symptomatické léky, suplementaci kofaktorů, prevenci poškození mitochondriálních membrán kyslíkovými radikály, dietní doporučení a vyloučení léků a procedur, o nichž je známo, že mají škodlivý účinek.

Je doporučováno vyloučit Na valproát a barbituráty, které inhibují respirační řetězec, a bylo prokázáno, že u dětí s deficitem respiračních enzymů někdy vyvolávají jaterní selhání. Také tetracykliny a chloramfenikol by měly být vyloučeny, neboť inhibují syntézu mitochondriálních proteinů. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu postižených tkání v průběhu choroby jsou transplantace orgánů výjimečné (kostní dřeň, játra, srdce).

Symptomatická léčba zahrnuje: pomalou infuzi Na bikarbonátu během akutní exacerbace laktátové acidózy, podání pankreatických enzymů u případů exokrinní dysfunkce pankreatu a opakované transfuze u případů s anémií nebo trombocytopenií. Nedávno bylo prokázáno, že podání L-argininu, prekurzoru oxidu dusnatého, signifikantně zvyšuje frekvenci a závažnost stroke-like atak u MELAS.

Jedna nedávno zjištěná porucha, dědičná porucha syntézy koenzymu Q10 (CoQ10), si zaslouží zvláštní pozornost, neboť je-li diagnostikována, měla by být léčitelná vysokými dávkami chinonu perorálně (Ubidecarenone). U tří dosud diagnostikovaných případů (myopatická forma, ataktická forma a multisystémová forma), jsou jednotlivé aktivity respiračních enzymů normální, ale jsou deficitní, jsou-li stanovovány ve skupině, neboť CoQ10 funguje jako kyvadlový distributor elektronů mezi komplexy v respiračním řetězci. Po podání perorálních chinonů se pacientům s deficitem CoQ10 (5 mg/kg/den) obnoví tok elektronů. Kromě této vzácné situace však při deficitu respiračního řetězce ani CoQ10 ani jeho analogy nemohou tok elektronů upravit. Perorální chinony jsou u poruch respiračního řetězce nejen bez účinku, ale dokonce potenciálně škodlivé, neboť chinony mohou vychýlit elektrony z respiračního řetězce, mohou mít oxidační účinek a možná mohou být i škodlivé, nejsou-li redukované chinony reoxidovány normálně fungujícím respiračním řetězcem. Nízký příjem perorálních chinonů CoQ10-suficientními buňkami pravděpodobně omezuje jejich škodlivý účinek při podání pacientům s deficitem respiračních enzymů. Naopak u Friedreichovy ataxie, kde nadměrný přívod iontů železa způsobuje poškození jinak normálního respiračního řetězce vazbou iontů železa a síry, zprostředkovanou volnými radikály, bylo prokázáno, že ibedenon (10 mg/kg/den) reoxiduje respirační řetězec a účinně působí při život ohrožující hypertrofické kardiomyopatii.

Léčba riboflavinem (100 mg/den) byla spojena se zlepšením u několika pacientů s myopatií a deficitem komplexu I.

Karnitin je doporučován pacientům se sekundárním karnitinovým deficitem.

Dichloracetát nebo 2-chloropropionát byl podáván ke stimulaci aktivity pyruvátdehydrogenázy (PDH) a někdy vedl ke snížení hladin laktátu, ale nedávno byl publikován škodlivý účinek dichloracetátu.

U pacientů s deficitem komplexu I se doporučuje dieta s vysokým obsahem lipidů a nízkým obsahem sacharidů. U pacientů s poruchou oxidativní fosforylace je dieta s vysokým obsahem sacharidů problémem, protože oxidace glukózy je aerobní proces v játrech. Na základě této zkušenosti doporučujeme vyloučit hyperkalorickou dietu a parenterální výživu a doporučujeme kromě symptomatické léčby dietu s nízkým obsahem sacharidů.

Pacientům s deficitem komplexu I byl někdy podáván sukcinát (6 g/den), aminokyseliny produkující sukcinát (izoleucin, methionin, threonin a valin) nebo propionylkarnitin, neboť tyto substráty vstupují do respiračního řetězce prostřednictvím komplexu II.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster