Detail hesla - Syntéza N-glykanů

Syntéza N-glykanůSlovníková definice
Tato komplexní syntéza probíhá ve třech stupních. 1. V cytosolu probíhá tvorba nukleotidů s navázanými sacharidy, hlavně guanosindifosfát-manózy (GDP-Man), také uridindifosfát-glukózy (UDP-Glc) a UDP-N-acetylglukosaminu (UDP-GlcNAc) s následným připojením jednotek GlcNAc a Man k dolicholfosfátu a odesláním vznikající oligosacharidové struktury (označeno zaoblenou šipkou) do endoplazmatického retikula (ER). 2. Postupná assemblace (složení, montáž, kompletování) v ER dalším přidáváním Man a Glc z oligosacharidového prekurzoru složeného ze 14 jednotek, dolicholpyrofosfát-N-acetylglukosamin2-manóza9-glukóza3. 3. Processing (cílení, přemístění, transport) tohoto prekurzoru do vznikajícího proteinu s následným konečným zpracováním glykanu v Golgiho aparátu odstraněním a přidáním různých sacharidových jednotek.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster