Detail hesla - Spasmolytika

SpasmolytikaSlovníková definice
Podle mechanismu účinku dělíme spasmolytika na muskulotropní a neurotropní (anticholinergika). Indikována jsou u bolesti břicha vycházející z hypertonie či narušené motility zažívacího traktu. Anticholinergika dělíme na terciární (atropin, mebeverin) a kvartérní (butylskopolamin, otilonium) aminy. Mezi muskulotropika řadíme papaverin či jeho deriváty (alverin, drotaverin). Zatímco anticholinergika inhibují aktivitu parasympatického nervového systému, spasmolytický účinek muskulotropik je dán inhibicí fosfodiesterázy (PDE), tedy enzymu hydrolyzujícího cAMP na AMP. Vyšší koncentrace cAMP aktivuje kinázu lehkého řetězce myosinu působící snížení její afinity pro komplex Ca2+-kalmodulin. cAMP navíc stimuluje transport kalciových iontů do extracelulárního prostoru a do sarkoplazmatického retikula, což v konečném důsledku vyvolá relaxaci hladkého svalstva.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster