Detail hesla - Střevní protizánětlivá léčiva

Střevní protizánětlivá léčivaSlovníková definice
U idiopatických střevních zánětů (Crohnova choroba, ulcerózní kolitis) se v rámci komplexní terapie uplatňují aminosalicyláty sulfasalazin a mesalazin, kortikosteroidy (budesonid), imunosupresiva či infliximab – rekombinantní chimérická IgG1 monoklonální protilátka namířená proti tumor nekrotizujícímu faktoru TNF-alfa. U potravinové alergie je možné užití kyseliny chromoglykanové stabilizující membránu žírných buněk, čímž brání uvolnění mediátorů alergických reakcí. Molekula sulfasalazinu je tvořena kyselinou salicylovou a sulfapyridinem, které jsou spojeny diazovazbou, jejímž rozštěpením a následnou redukcí střevními bakteriemi vzniká z nevstřebaného sulfasalazinu mesalazin (kyselina 5-aminosalicylová) a sulfapyridin. Mesalazin působí především lokálně při léčbě zánětlivých střevních chorob inhibicí lipooxygenázy, a tedy tvorby prozánětlivých leukotrienů (LTB4 a 5-HETE) v makrofázích intestinální stěny, sulfapyridin se vstřebává a má antirevmatický účinek.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster