Detail hesla - Antiobezitika

AntiobezitikaSlovníková definice
Léčivé přípravky určené k terapii obezity můžeme prakticky rozdělit do dvou základních skupin. Jednak jsou to centrálně působící léčiva (fentermin), jednak jsou to léčiva působící na periferii (orlistat).

Plná definice
Fentermin, analog noradrenalinu, působí v centrálním nervovém systému jako nepřímé sympatomimetikum, stimulující adrenergní receptory především v oblasti hypotalamu a limbického systému. Potlačuje tak chuť k jídlu a dále vede k mobilizaci tuku, který je přednostně organismem užíván jako zdroj energie. Nežádoucí účinky pocházejí z oblasti kardiovaskulární (palpitace, tachykardie, hypertenze) a poruch CNS (poruchy spánku, nervozita apod.).

Periferně působící orlistat vede k inhibici pankreatické lipázy, která pak nedokáže účinně hydrolyzovat tuk obsažený ve stravě na triacylglyceroly, mastné kyseliny a glycerol. Jeho podávání má vzhledem k popsanému mechanismu účinku význam pouze u osob, jejichž jídelníček je bohatý na obsah tuků. Nežádoucími účinky jsou hlavně průjmy, flatulence a bolesti břicha.

Pro nepříznivý poměr mezi rizikem nežádoucích účinků a účinností přestaly být v poslední době užívány sibutramin (inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu a v menším množství též dopaminu na nervové synapsi) a rimonabant (antagonista kanabinoidních CB2 receptorů).

Převzato z

Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster