Detail hesla - Antiuratika

AntiuratikaSlovníková definice
Léčiva využívaná u dny.

Plná definice
Ke zvládání akutního dnavého záchvatu je využíván kolchicin, což je přirozený alkaloid ocúnu podzimního. Jakožto vřeténkový jed inhibuje migraci leukocytů, fagocytózu a tvorbu některých leukotrienů. Přítomná bolest obvykle ustoupí do 2–3 dnů.

Běžně využívány jsou látky potlačující tvorbu kyseliny močové – alopurinol či silněji působící febuxostat, které působí jako inhibitory enzymu xantinoxidázy, jenž je nezbytný pro přeměnu hypoxantinu a xantinu na kyselinu močovou.
Donedávna běžně užívaná léčiva primárně zvyšující vylučování kyseliny močové (urikosurika) do moči (probenecid či sulfinpyrazon) již nejsou k dispozici. Obdobně však působí rasburikáza, která je primárně využívána k léčbě a profylaxi akutní hyperurikemie jako prevence akutního renálního selhání u pacientů se závažnou hematologickou malignitou s vysokou nádorovou zátěží a současným rizikem rychlého rozpadu nebo zmenšení tumoru po zahájení chemoterapie. Mechanismus jejího účinku spočívá v enzymatické oxidaci kyseliny močové na ve vodě lépe rozpustný alantoin, který se tak snadno vyloučí močí z organismu.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster