Detail hesla - Antituberkulotika

AntituberkulotikaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Léčba tuberkulózy musí být dostatečně dlouhá a nepřerušovaná. Každý léčebný režim zahrnuje fázi iniciální (za hospitalizace) a fázi pokračovací (ambulantně). V iniciální fázi je nemocný léčen troj- nebo čtyřkombinací léků (závisí na konkrétním klinickém nálezu) obvykle po 2–3 měsíce s následnou redukcí na dvoj- či trojkombinaci. Mezi základní antituberkulotika patří isoniazid, ethambutol, rifampicin, pyrazinamid a streptomycin (kapitola II. 38). Mezi náhradní antituberkulotika jsou řazeny: amikacin, kanamycin, kyselina paraaminosalicylová (PAS), kapreomycin, cykloserin či ethionamid.

Isoniazid (INH) je derivát kyseliny isonikotinové, jenž působí baktericidně na extra- a intracelulární aktivně rostoucí Mycobacterium tuberculosis. Mechanismus jeho účinku spočívá v zabránění syntézy mykolových kyselin důležitých pro formaci buněčné stěny mykobakterií. Jelikož při jeho užívání hrozí neuropatie, preventivně je doporučeno užívání pyridoxinu.

Rifampicin (RMP) a rifabutin jsou širokospektrá antibiotika řazená mezi ansamyciny a působící inhibici syntézy RNA v bakteriích. Tělesné sekrety včetně stolice zbarvuje červeno-oranžově. Při jeho užívání je třeba pamatovat na jeho stimulační účinek na cytochrom P450.

Streptomycin (STM) je aminoglykosid působící baktericidně na extracelulárně uložená mykobakteria. Nežádoucí účinky jsou podobné jako u ostatních zástupců této skupiny, tj. vestibulotoxicita, nefrotoxicita a ototoxicita. Jelikož je vylučován ledvinami v prakticky nezměněné podobě, je třeba opatrnosti u osob se selhávajícími ledvinami.

Pyrazinamid (PZA) je derivátem nikotinamidu, jenž působí baktericidně na intracelulárně fagocytovaná mykobakteria. Hlavním nežádoucím účinkem je hepatotoxicita a hyperurikemie.

Etambutol (EMB) působí bakteriostaticky pravděpodobně interferencí se syntézou RNA. Nežádoucím účinkem je neuritida zrakového nervu a porucha barvocitu.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster