Detail hesla - Fibrinolytika

FibrinolytikaSlovníková definice
Léčiva, která jsou schopna ovlivnit a zmenšit již vytvořený trombus.

Plná definice
Jako fibrinolytika se označují léčiva, která jsou schopna ovlivnit a zmenšit již vytvořený trombus. Fibrinolytika se vážou na plazminogen, který je přítomný v krevní sraženině, na plazmin, což způsobuje rozpuštění fibrinové sraženiny. Dochází tím rovněž ke zvýšení degradačních produktů fibrinogenu, které působí antikoagulačně a inhibují polymerizaci. Degradace fibrinogenu snižuje rovněž viskozitu krve. Streptokináza a urokináza jsou nespecifická fibrinolytika, někdy se rovněž označují jako neselektivní. Tyto látky vedle plazminu vázaného v trombu aktivují i plazmin volný, plazmatický. Tato systémová aktivace plazminu je nevýhodná. Plazmin má i další funkce než pouze fibrinolýzu − aktivuje bradykinin, degraduje fibrinogen − a má řadu prokoagulačních faktorů. Altepláza, retepláza či tenektepláza jsou fibrin-specifické aktivátory plazminogenu (ke svojí aktivaci potřebují fibrin) a takto se také označují (tPA – tkáňový aktivátor plazminogenu). Od přirozeného tkáňového aktivátoru plazminogenu se liší strukturou či náhradou aminokyseliny. Vážou se na fibrinovou složku trombu a selektivně mění pouze v trombu vázaný plazminogen na plazmin, který odbourává fibrinový základ trombu bez systémové aktivace plazminu. Tyto látky se používají především u akutních stavů, kdy je třeba odbourat vytvořený trombus. Indikacemi jsou tak infarkt myokardu, masivní plicní embolie, akutní ischemické cévní mozkové příhody nebo arteriální a žilní uzávěry. Nejčastějším nežádoucím účinkem je krvácení, vzácněji se mohou vyskytnout anafylaktické reakce. V případě předávkování může nastat nedostatek fibrinogenu s následným rizikem krvácení. Tyto stavy je třeba léčit podáním koagulačních faktorů, nejlépe ve formě plazmy.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster