Detail hesla - Gastroprotektiva

GastroprotektivaSlovníková definice
Sukralfát je sulfatovaný disacharid, jenž při styku s HCl polymeruje a adheruje ke spodině vředu, čímž nad ním vytváří ochrannou vrstvu (tj. působí mukoprotektivně). Současně stimuluje sekreci endogenních prostaglandinů, podporuje produkci mucinu, stimuluje slizniční makrofágy, podporuje buněčnou regeneraci, příznivě ovlivňuje mikrocirkulaci ve sliznici a urychluje tak regeneraci epitelu. Lze jej využít k léčbě či profylaxi gastroduodenální vředové choroby či u lehčích forem refluxní esofagitidy. Nejčastějším nežádoucím účinkem je zácpa. Protektivně působící soli bismutu, u kterých byl mj. popsán synergický účinek s antibiotiky při eradikaci H. pylori, ani analog prostaglandinu PGE1 misoprostolu nejsou v současnosti u nás využívány.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster