Detail hesla - Malárie - profylaxe

Malárie - profylaxeSlovníková definice
není k dispozici

Příbuzná hesla: Malárie

Plná definice
Každý, kdo odjíždí do země s výskytem malárie, má být poučen o závažnosti této nákazy i o tom, jak se před ní chránit. Profylaxe malárie zahrnuje expoziční profylaxi, chemoprofylaxi a případně i pohotovostní samoléčbu.

Expoziční profylaxe brání přisátí infikovaného komára. Je třeba omezit během noci pobyt mimo místnost, nosit světlý, nepřiléhavý oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, nekrytou kůži ošetřit repelentním prostředkem, obytnou místnost a ložnici zbavit komárů pomocí insekticidního prostředků a spát pod moskytiérou.

Chemoprofylaxe spočívá v pravidelném užívání profylaktické dávky účinného antimalarika (viz tabulka). Při doporučení chemoprofylaxe je třeba zhodnotit riziko nákazy v místě cestovatelova pobytu, délku a program pobytu a vědět, jaký druh plasmodia se vyskytuje v místě plánovaného pobytu a jaká je jeho citlivost na antimalarika. SZO rozdělila malarické oblasti světa do čtyř skupin. V první skupině jsou oblasti s minimálním až zanedbatelným rizikem nákazy, kde se chemoprofylaxe nedoporučuje. V druhé skupiny jsou země, kde převažují terciána nebo tropika citlivá na chlorochin. Zde je chemoprofylaktikem volby chlorochin. Ve třetí skupině jsou oblasti, kde se zvyšuje výskyt tropiky rezistentní na chlorochin. K profylaxi lze dle intenzity výskytu rezistence užít buď kombinaci chlorochinu s proguanilem, nebo meflochin. Do čtvrté skupiny se zařazují země s vysokým rizikem nákazy chlorochin-rezistentní tropikou a oblasti s nízkým až středním rizikem nákazy tropikou rezistentní na více antimalarik. Zde lze k profylaxi užít v závislosti na místním výskytu a charakteru rezistence meflochin, atovaquon s proguanilem nebo doxycyklin. Antimalarika užívaná jednou týdně užíváme vždy ve stejný den ve stejnou denní dobu, zpravidla večer po jídle a dobře zapíjíme. Pokud se antimalarikum užívá denně, je třeba ho opět užívat ve stejnou denní dobu, zpravidla večer. Chemoprofylaxe vždy nákaze nezabrání, ale neimunního cestovatele ochrání před závažným průběhem onemocnění.

Pohotovostní či nouzová samoléčba je vhodná při pobytu cestovatele v místech, kde nemůže konzultovat lékaře. Pokud se cestovatel domnívá, že onemocněl malárií, užije nejpozději 3. den po vzniku horečky terapeutickou dávku antimalarika, kterou mu lékař před odjezdem doporučil. I po užití této dávky by cestovatel měl co nejdříve vyhledat lékaře, který onemocnění malárií potvrdí nebo vyloučí a případně zjistí jinou příčinu horečky.

Poučení cestovatelů o ochraně před malárií a doporučení vhodné chemoprofylaxe zajišťují očkovací střediska regionálních Zdravotních ústavů nebo specializovaná pracoviště cestovní medicíny.

Tab. Profylaktické dávky antimalarik užívaných v ČR

 Antimalarikum Dávka Zahájení a ukončení profylaxe
PŘÍPRAVEK  d o s p ě l í d ě t i před vstupem do malarické oblasti po odjezdu z malarické oblasti
Chloroquin DELAGIL 300 mg báze 1x týdně (osoby s tělesnou hmotností >70kg 450 mg ) 5 mg/kg 1x týdně (od 8. týdne života) 1 týden 4 týdny

Proguanil PALUDRINE (vždy spolu s chloroquinem)
2 x 100 mg denně 3 mg /kg/den ve 2 dávkách dětem starším 3 měsíců 1–2 dny 4 týdny

Mefloquin LARIAM MEPHAQUIN
250 mg báze 1x týdně (osoby s tělesnou hmotností > 90 kg 375 mg) 5 mg/kg 1x týdně dětem starším 3 měsíců a s těl. hmotností > 5 kg 1–3 týdny 4 týdny

Doxycyklin DEOXYMYKOIN
100 mg denně (po jídle, zapít, 30 min. vzpřímená poloha těla) 1,5 mg/kg denně dětem od 8 let 1–2 dny 4 týdny

Atovaquon / proguanil MALARONE, MALARONE Junior
250 mg/100 mg denně 62,5 mg/25 mg na 10 kg tělesné hmotnosti denně dětem s tělesnou hmotností > 11 kg 1–2 dny 7 dnů

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster