Detail hesla - Modulátory metabolismu kardiomyocytů

Modulátory metabolismu kardiomyocytůSlovníková definice
U nás užívanými zástupci jsou trimetazidin a ranolazin. Jsou vhodné při nemožnosti užití CaI či beta-blokátorů nebo jako přídatná léčba u ischemické choroby srdeční. Jelikož během ischemie je produkce ATP limitována neadekvátní dodávkou kyslíku, trimetazidin tuto produkci zesiluje zvýšením podílu anaerobní glykolýzy na úkor beta-oxidace mastných kyselin inhibicí 3-ketoacyl-CoA thiolázy dlouhých řetězců (3-KAT). Účinek ranolazinu je dán inhibicí pozdního sodíkového kanálu v membráně kardiomyocytů. Snížené množství intracelulárního natria sekundárně snižuje intracelulární přetížení kalciem, což zlepšuje myokardiální relaxaci. Fosfokreatin v buňkách slouží jako rezervoár makroergních fosfátů, a jeho podání je proto významné při stavech provázených ischemií.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster