Detail hesla - Vazodilatancia

VazodilatanciaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Jedná se o látky s poměrně značně limitovanou účinností, které jsou využívány u řady stavů, jako jsou ateroskleróza, diabetická angiopatie, periferní vazoneurózy, cerebrovaskulární onemocnění apod.

Pentoxyfilin je xantinovým derivátem, jenž snižuje periferní cévní odpor a ovlivňuje mikrocirkulaci snížením viskozity krve.

Etofylin-nikotinát inhibuje fosfodiesterázu s následným vzestupem cAMP, který má za následek relaxaci hladké svaloviny cév, ale i bronchů a mírný diuretický účinek. Oproti příbuznému theofylinu má nižší účinnost.

Naftidrofuryl působí spazmolyticky na svalovinu cévní, čímž snižuje periferní vaskulární rezistenci, a zlepšuje tak prokrvení periferních tkání, včetně CNS (zlepšuje i energetický metabolismus neuronu). Působí rovněž antiagregačně.

Tolazolin je derivátem imidazolu navozujícím vazodilataci jak blokádou alfa-1 receptorů, tak přímým účinkem na hladké svalové buňky stěny cévní, čímž zvyšuje prokrvení na periferii, a snižuje tak nepřímo pulmonální arteriální tlak a vaskulární rezistenci. Má rovněž přímé stimulační působení na myokard. Indikován je u funkčních a organických stenóz periferních cév, cirkulačních poruch v sítnici a cévnatce, při chorobách zrakového nervu, u vazospastické afekce vnitřního ucha a plicní hypertenze.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster