Detail hesla - Venofarmaka

VenofarmakaSlovníková definice
Látky, u kterých je popisováno příznivé ovlivnění stěny cévní společně se zlepšením reologických vlastností.

Plná definice
K využívaným látkám se řadí troxerutin, rutosid, diosmin, tribenosid a escin. Třebaže jednotlivé přípravky s obsahem těchto látek jsou v klinické praxi poměrně často využívány zejména u chronické žilní insuficience, podloženost jejich účinku v rozsáhlejších meta-analýzách prozatím schází. Mimo jiné je u některých z nich popisován i účinek antiflogistický a antiexsudativní. Do určité míry obdobně působí i kalcium-dobesilát, jenž navíc zpomaluje biodegradaci kolagenu a podobně jako ostatní zmíněné látky snižuje viskozitu krve, zvyšuje prokrvení tkání, usnadňuje odtok lymfy a snižuje tvorbu otoků. Využíván je především v lokální léčbě hemoroidů.

Ke sklerotizaci žilních městků je používán polidokanol (syn. lauromakrogol), jenž se aplikuje injekčně přímo do místa určení.

V léčbě žilní insuficience se uplatňuje i nepřímé antikoagulancium heparin, jež v lokální aplikaci působí nejenom antikoagulačně, ale též antiflogisticky. Obdobně působí i heparinoid, glukosaminoglykan či natriumpentosanpolysulfát.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster