Detail hesla - Erektilní dysfunkce - perorální léčba

Erektilní dysfunkce - perorální léčbaSlovníková definice
Nejvýhodnější a nejjednodušší je perorální léčba erektilní dysfunkce, v současné době jsou s úspěchem používány perorální preparáty - inhibitory fosfodiesterázy 5 (iPDE 5).

Plná definice

Porucha erekceerektilní dysfunkce (ED)

Neschopnost muže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. ED je závažný problém postihující 52% mužů ve věku 40-70 let. Příčiny ED mohou být organické, psychogenní, smíšené, indukované medikamentózně.

Mechanizmus erekce

Jedná se o velmi komplikovaný děj, který probíhá v těchto fázích:

- zvýšení přítoku krve do penisu

- uvolnění topořivých těles a jejich naplnění krví

- omezení odtoku krve z topořivých těles, jejich přeplnění a erekci.

Erekce závisí na koordinaci centrálních a periferních center a nervových drah. Hlavní mediátor je oxid dusnatý (NO) uvolňovaný v buňkách endotelu cév, sinusech kavernózních těles a v nervových zakončeních non-adrenergních non-cholinergních neuronů. Oxid dusnatý přestupuje difúzí do buněk hladké svaloviny, kde způsobuje zvýšení cyklického guanozinmonofosfátu (cGMP), a tím spouští kaskádu reakcí vedoucích k relaxaci hladké svaloviny, a tím následně k erekci.

Perorální terapie ED

Moderní perorální léčba ED je v současné době založena na inhibitorech izoenzymu fosfodiesterázy 5 (iPDE5). Inhibicí fosfodiesterázy je způsoben snížený metabolismus cGMP vedoucí ke kumulaci cGMP v kavernózních tělesech, což vede ke zlepšení erekce. V současné době mezi nejpoužívanější látky patří sidenalfil a tadalafil.

Přehled existujících iPDE5

sildenafil (Viagra®)

terapeutická dávka 25-100 mg, max. 1x denně

doporučené užívání: 1 hod před sexuální aktivitou

doba účinku 6 hod

vardernafil (Levitra®)

terapeutická dávka 5-20 mg, max. 1x denně

doba účinku 6 hod

doporučené užívání: 25-60 min před sexuální aktivitou

tadalafil (Cialis®)

terapeutická dávka 10-20 mg, max. 1x denně

doba účinku 24-36 hod

doporučené užívání: 30 min před sexuální aktivitou, nezávisle na příjmu potravy

Kontraindikace užívání

současné podávání s organickými nitráty v jakékoliv formě

závažná jaterní porucha

závažná kardiovaskulární porucha (nestabilní angina pectoris, srdeční nedostatečnost, infarkt myokardu v uplynulých 90 dnech)

cévní mozková příhoda v uplynulých 6 měsících

hypotenze, neléčena hypertenze

hereditární degenerativní postižení sítnice (retinitis pigmentosa)

ne-arteritické přední ischemické neuropatie optiku (NAION)

Další perorální léčba ED (vzhledem k účinnosti iPDE5 v současnosti minimálně používané)

apomorfin (Uprima ®) - agonista dopaminergních D2 receptorů účinkující v CNS (stimulace hypothalamu a tím i nervovými drahami cév penisu vedoucí ke zvýšení produkce NO)

Pro krátký poločas a vážné gastrointestinální potíže je doporučena subliguální aplikace.

V současné době není preparát v České republice k dispozici.

yohimbin - lék s centrálním a periferním α-adrenolytickým efektem, zvyšuje hladinu katecholaminů v CNS, antidepresivní účinek (zvýšení hladiny serotoninu v CNS)

Úplný účinek po 4-8 týdnech (denní dávka 3x 5-10 mg)

Hodnocení účinku je velmi sporné

trazodone - látka s centrálním účinkem, antidepresivní účinek (ED psychogenní etiologie)

fentolamin - neselektivní α1- a α2- blokátor s převážně periferním účinkem

omezené použití vzhledem rozdílným výsledkům multicentrických studií, pravděpodobně vhodný pro pacienty s psychogenní poruchou.

Další možnosti léčby ED

Lokální terapie (intrauretrální aplikace prostaglandinu E1)

Zařízení k vnějšímu použití (penilní kroužky, podtlakové erekční přístroje)

Injekční terapie (aplikace do kavernozního tělesa - prostaglandin E1)

Chirurgická léčba (venózní příčiny, revaskularizace)

Implantace penilních protéz

Psychoterapie


Autor: MUDr. Aleš Vidlář


Literatura:
BurnettAL, LowensteinC J, BredtDS, ChangTS, SnyderSH. Nitric oxide: A physiologic mediator of penile erection. Science 1992; 257: 401–3.
Beckman TJ, Abu-Lebdeh HS, Mynderse LA. Evaluation and medical management of erectile dysfunction. Mayo Clin Proc. 2006 Mar;81(3):385-90
Brant WO, Bella AJ, Lue TF. Treatment options for erectile dysfunction. Endocrinol Metab Clin North Am. 2007 Jun;36(2):465-79
Corbin JD, Francis SH, Webb DJ. Phosphodiesterase type 5 as a pharmacologic target in erectile dysfunction. Urology. 2002 Sep;60(2 Suppl 2):4-11.
Govier F, Potempa AJ, Kaufman J, et al. A Multicenter, Randomized, Double-blind, Crossover Study of Patient Preference for Tadalafil 20 mg or Sildenafil Citrate 50 mg
Dutiny Initiation of Fragment for Erectile Dysfunction. Clinical Therapeutics, 2003; 25:
2709–2723.
Von Keitz A, Rajfer J, Segal S, et al. A Multicenter, Randomized, Double-Blind,
Crossover Study to Evaluate Patient Preference between Tadalafil and Sildenafil. Eur. Urol., 2004; 45: 499–509.
Študent V, Záťura F., Mucha Z. Základy urologické andrologie, 2003: 40-55


Design and code by webmaster