Detail hesla - Myorelaxancia centrální

Myorelaxancia centrálníSlovníková definice
Myorelaxační látky se používají pro uvolnění svalového spasmu příčně pruhovaných svalů buď v průběhu chirurgických výkonů (periferní myorelaxancia), pro povolení akutních svalových spasmů, nebo u spastických chorob (centrální myorelaxancia).

Plná definice

Centrální myorelaxancia se používají k tlumení svalových spasmů nebo elasticity. Jejich účinek je však spíše modulační a nenahrazují léčbu kauzální. Jejich klinický účinek se dostavuje až po aplikaci vyšších dávek, po kterých se však vyskytují často nežádoucí účinky, především útlum a ospalost (týká se zejména benzodiazepinových derivátů). Tato léčiva se nejčastěji používají ke krátkodobé svalové relaxaci před fyzikální rehabilitací nebo v době, kdy je pacient na lůžku u bolestivých svalových kontraktur při akutních revmatologických nebo ortopedických onemocněních nebo v traumatologii. Podávají se samostatně či v kombinaci s jinými analgetiky.

Dantrolen inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula, což vede k disociaci excitace a kontrakce kosterních svalů. Dantrolen se kromě spastických stavů používá k léčbě maligní hypertermie způsobené např. podáním anestetik (nejčastěji vzniká po aplikaci halothanu v kombinaci s depolarizujícím myorelaxanciem suxametoniem). GABA-B agonista baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy. Tizanidin a tolperison rovněž tlumí polysynaptické míšní reflexy. Guaifenesin snižuje svalový tonus, působí i mírně anxiolyticky a expektoračně. Jako myorelaxancia se používají i některé benzodiazepiny, např. diazepam či klonazepam. Thiokolchikosid rovněž působí přes GABA receptory, avšak odlišným mechanismem.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster