Detail hesla - Anestetika lokální

Anestetika lokálníSlovníková definice
Látky, které tlumí vnímání bolesti reverzibilní blokádou vedení vzruchu senzitivním neuronem, použí­vají se k místnímu znecitlivění v blízkosti místa jejich aplikace nebo v úseku inervovaném příslušným nervovým kmenem. Vedou tedy ke stavu, který nazýváme lokální anestézie. Podle místa podání, ev. ovlivněné oblasti, se rozeznává lokální anestézie povrchová (topická na kůži a sliznice), infiltrační (v místě infiltrovaném anestetikem), svodná (blok nervového kmene, anestézie v místě zásobovaném určitým nervovým svazkem; sem patří i anestézie epidurální) a míšní (subarachnoidální – anestetikum podáno do mozkomíšního moku). Kromě povrchové anestézie, kdy se podávají na povrch kůže a sliznic (i ve formě mastí), se aplikují injekčně. Některá z lokálních anestetik lze použít i jako antiarytmika.

Plná definice

Lokální anestetika se používají především při chirurgických výkonech, kdy je zablokováno vedení vzruchu jednotlivými nervovými vlákny, což způsobí anestezii určité oblasti se zachováním vědomí. Podle způsobu aplikace se lokální anestezie dále rozděluje. Při povrchové (topické, slizniční) se anestetikum aplikuje přímo na kůži či sliznici, kde je plánován lékařský zákrok. Používá se např. ve stomatologii, oftalmologii, ORL, urologii či dermatologii. Infiltrační anestezie je charakterizována aplikací anestetika do oblasti zranění či plánovaného výkonu do podkoží či svalstva, přičemž účinek anestetika je dán jeho infiltrací k drobným senzitivním nervům v oblasti aplikace. Využívá se zejména při malých chirurgických zákrocích. Při svodné anestezii je anestetikum aplikováno do blízkosti nervového svazku, který senzitivně zásobuje určitou oblast. Zvláštními případy svodné anestezie je anestezie regio­nální, kdy se přímo blokují nervové kmeny, tzv. neuroaxiální blokády. Tento postup je používán především pří zákrocích na končetinách a v oblasti krku a hlavy. Při anestezii epidurální se anestetikum podává k výstupům nervo vých kořenů z páteře. Podle výšky punkce epidurálního prostoru se rozděluje na lumbální (bederní), hrudní a výjimečně krční. Zvláštním případem epidurální anestezie je tzv. anestezie kaudální, využívaná především u malých dětí, kdy je anestetikum miniinvazivně zavedeno do epidurálního prostoru cestou punkce hiatus sacralis v křížové kosti. Při subarachnoidální anestezii se anestetikum aplikuje do subarachnoidálního prostoru do mozkomíšního moku v oblasti cauda equina (L3-L4). Tento typ anestezie (včetně anestezie epidurální) se používá zejména k výkonům v dolní polovině těla při zákrocích urologických, gynekologických, porodnických a ortopedických. Je vhodná zejména u pacientů, u kterých by provedení celkové anestezie bylo rizikové (pacienti s vážnými nemocemi oběhového či respiračního systému). U většiny typů lokální anestezie (kromě subarachnoidální anestezie) se k ane­stetiku přidává vazokonstrikční přísada (adrenalin), která snižuje spotřebu anestetika tím, že sníží jeho vyplavování z aplikované oblasti.

Lokální anestetika způsobují reverzibilní blokádu vedení nervových vláken blokádou Na+ influxu do nervového vlákna. Lokální anestetika působí především v místě podání a přidáním vazokonstrikční přísady se snižuje jejich systémová absorpce, přesto při jejich podání mohou vznikat systémové účinky. Projevují se zpravidla do 30 minut po podání, a proto je třeba pacienta pečlivě monitorovat. Lokální anestetika nesmí být podána intravaskulárně. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hypersenzitivní reakce, sedace, parestezie, konvulze či kardiovaskulární kolaps (při intravaskulární aplikaci).

Jednotlivá lokální anestetika se dělí dle chemické struktury na látky s esterovou vazbou a látky s amidovou vazbou. Mezi látky s esterovou vazbou patří prokain. Tyto látky mají vesměs krátký účinek a častěji na ně vzniká alergická reakce. Mezi látky s amidovou vazbou, kam patří většina dnes užívaných lokálních anestetik, se řadí trimekain, lidokain, mepivakain, bupi vakain, levobupivakain či ropivakain. Tyto látky jsou stálejší než látky s esterovou vazbou, mají vyšší relativní účinnost a mohou se používat pro všechny typy lokální anestezie.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster