Detail hesla - Léčiva ovlivňující RAAS

Léčiva ovlivňující RAASSlovníková definice
Systém RAAS je možné dnes ovlivnit na třech úrovních: 1) kompetitivní inhibice reninu; 2) inhibice ACE; 3) blokáda angiotenzinových receptorů.

Plná definice

Hlavním úkolem systému renin-angiotenzinogen-aldosteron (RAAS) je zachování objemu tělesných tekutin a konstantní hodnoty krevního tlaku. Působením angiotenzinkonvertázy (ACE), včetně non-ACE kaskády vzniká oktapeptid angiotenzin II, jenž je schopen vázat se na receptory AT1, AT2 či AT3. Z klinického hlediska je nejvýznamnější vazba na AT1, která navozuje vazokonstrikci, zvyšuje tvorbu aldosteronu, zvyšuje pocit žízně a přispívá i k buněčné proliferaci (např. buňky mesangia v glomerulech). Stimulace AT2 působí vazodilataci a AT3 aktivaci trombocytů.

J. Slíva, M. Votava


Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster