Detail hesla - Bradiny

BradinySlovníková definice
Jediným zástupcem této skupiny léčiv je ivabradin, jenž selektivně snižuje tepovou frekvenci inhibicí primárního pacemakerového proudu (If kanál) v sinoatriálním uzlu. Ve srovnání s beta-blokátory neovlivňuje vedení, kontraktilitu ani ventrikulární repolarizaci. Jelikož k perfuzi myokardu dochází v diastolické fázi srdečního cyklu, vede takto navozené prodloužení diastoly k efektivnější dodávce živin i kyslíku. Ivabradin je proto indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u pacientů s ICHS s normálním sinusovým rytmem, u nemocných, kteří nemohou užívat beta-blokátory, nebo u osob, u kterých není podáváním beta-blokátorů dosaženo optimálního snížení srdeční frekvence.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster