Detail hesla - Expektorancia

ExpektoranciaSlovníková definice
Expektorancia jsou látky usnadňující odkašlávání. V této souvislosti zmiňme i pojem mukolytika (tj. látky snižující viskozitu sputa jeho depolymerizací) a sekretomotorika (tj. látky, kterým je připisován stimulační účinek na aktivitu řasinek v epitelu dýchacích cest).

Plná definice
Guaifenesin je látka známá nejenom svými expektoračními, ale rovněž anxiolytickými či centrálně myorelaxačními účinky. Setkat se s ní můžeme i např. v kombinaci s paracetamolem, ve které velmi pravděpodobně usnadňuje proces jeho absorpce z trávicího ústrojí. V dýchacích cestách snižuje viskozitu a adhezivitu sekretu a zvyšuje činnost řasinek a slizniční transport (mukociliární clearance).

Mukolyticky působí acetylcystein, ambroxol, bromhexin, mesna, karbocystein či erdostein a alfa-dornáza.
Acetylcystein a karbocystein, jakožto deriváty aminokyseliny cysteinu, působí sekretomotoricky a sekretolyticky rozvolněním disulfidických vazeb mezi řetězci mukopolysacharidů hlenu a současně depolymerují i DNA v hlenohnisu. Vedle vlhkého kašle se proto uplatňují i v prevenci exacerbací chronické bronchitidy nebo u osob s cystickou fibrózou. V injekční formě je možné acetylcystein užít jako antidotum při intoxikaci paracetamolem, houbami obsahujícími amatoxiny nebo halogenovanými uhlovodíky. Ambroxol je metabolit bromhexinu se sekretomotorickými i sekretolytickými účinky. Příznivě působí i na tvorbu plicního surfaktantu. Mesna má podobný účinek jako ostatní mukolytika a kromě svého mukolytického účinku je používána ke snížení toxicity metabolitu cyklofosfamidu a ifosfamidu, akroleinu, na močový měchýř (prevence hemoragických cystitid); vhodná je rovněž u cystické fibrózy či jiných onemocnění spojených s obstrukcí bronchiálního stromu. Erdostein vedle mukolytického účinku působí jako zhášeč kyslíkových radikálů a působí proti inhibici alfa-1-antitrypsinu tabákovým kouřem, čímž předchází poškození dýchacích cest smogem a kouřením. U kuřáků zvyšuje přítomnost slizničních IgA protilátek a zabraňuje inhibici granulocytů vyvolané kouřením. Jeho podání vede ke zvýšení koncentrace amoxicilinu v bronchiálním sekretu. Je proto doporučován zejména nemocným s chronickou obstrukční nemocí plic. Alfa-dornáza (synonyma: deoxyribonukleáza, DNáza) je inhalačně podávanou látkou, která hydrolyzuje deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) pocházející z odumřelých buněk (zejména leukocytů), které jsou přítomny ve sputu. Současně snižuje viskozitu a podporuje mukociliární clearance. Předpokládá se totiž, že právě tato DNA podporuje abnormální viskoelastické vlastnosti hlenu. Pravidelná denní aplikace výrazně omezuje pokles plicních funkcí a snižuje výskyt exacerbací infekcí, a tedy i spotřebu antibiotické léčby. Zmiňován je rovněž vliv alfa-dornázy na nižší migraci neutrofilů, čímž tak nepřímo přispívá k mírnění projevů zánětu.
 
Převzato z

Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster