Detail hesla - Antacida

AntacidaSlovníková definice
Antacida jsou po chemické stránce slabé zásady, snižující kyselost žaludeční šťávy cestou neutralizace kyseliny chlorovodíkové.

Plná definice

Zvýšením pH ovlivňují řadu reakcí, mezi nimiž zmiňme především nižší aktivaci proteolyticky působícího pepsinu z pepsinogenu a potenciál lékových interakcí (ovlivnění absorpce současně podaných léčiv – digoxin, antibiotika aj.). Jejich nevýhodou je potřeba časté aplikace (1 až 3 hodiny po jídle + před spaním). V léčbě žaludečního vředu se nejedná o léčbu kauzální, ale pouze o symptomatickou, neboť nikterak neurychlují proces hojení.

Dle jejich schopnosti vstřebávat se do systémové cirkulace je dělíme na systémová (dobře se vstřebávají) a nesystémová. U systémových je třeba počítat s rizikem systémových nežádoucích účinků (např. hydrogenuhličitan sodný či uhličitan vápenatý).

Nejčastěji využívaný je hydroxid hlinitý (= algedrát, pomalý nástup, ale prolongovaný účinek) a hydroxid hořečnatý (rychlý nástup účinku, ale krátké trvání neutralizace). Kombinací obou látek lze antagonizovat některé nežádoucí účinky (obstipační účinky hydroxidu hlinitého a laxativní účinky hydroxidu hořečnatého). Z dalších se jedná o rychle působící antacida uhličitan vápenatý (riziko nefrolitiázy či hyperkalcemie), hydrogenuhličitan sodný (= jedlá soda, soda bikarbona; riziko alkalózy či retence tekutin u disponovaných jedinců) či stupňovitě působící hydrotalcit (hydrát uhličitanu hlinitohořečnatého) s prodlouženým trváním účinku.

Převzato z 

Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster