Detail hesla - Prokinetika

ProkinetikaSlovníková definice
Látky stimulující a normalizující motilitu zažívacího ústrojí. Terapeuticky využívanými látkami jsou metoklopramid, domperidon, itoprid a nejnověji prukaloprid. Z hlediska bezpečnosti je významné, že metoklopramid, na rozdíl od domperidonu, snadno prostupuje přes hematoencefalickou bariéru, a tudíž se při jeho užívání mohou vyskytovat extrapyramidové nežádoucí účinky. Podstatou účinku domperidonu a itopridu je kombinace periferního (gastrokinetického) působení a antagonistického účinku na dopaminové D2 receptory ve spouštěcí chemoreceptorové zóně v area postrema mimo hematoencefalickou bariéru. Obdobně působí i metoklopramid, který navíc vyvolává uvolnění acetylcholinu v autonomních nervových pleteních GIT, či itoprid, jenž navíc mírně inhibuje acetylcholinesterázu. Tyto látky jsou nejčastěji využívány u nevolnosti a zvracení nebo u jícnového refluxu. Prukaloprid je využíván jako laxativum působící jako selektivní agonista serotoninových 5-HT4 receptorů, čímž stimuluje gastroduodenální motilitu a akceleruje opožděné vyprazdňování žaludku.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster