Detail hesla - Chorobu modifikující antirevmatika

Chorobu modifikující antirevmatikaSlovníková definice
Jedná se o skupinu léčiv využívaných u revmatoidní artritidy (RA). Vedle metotrexátu jsou využívány leflunomid, sulfasalazin nebo injekční zlato (natrium arothiomalát). Dle nejnovějších doporučení jsou zcela vyloučeny D-penicilamin, minocyklin, tacrolimus a chlorambucil. Leflunomid, respektive jeho aktivní metabolit, má antiproliferační vlastnosti, které jsou připisovány jeho schopnosti blokovat enzym dihydroorotát dehydrogenázu. Mechanismus působení intramuskulárně podaného zlata nebyl dosud spolehlivě objasněn (nejčastěji je zmiňováno ovlivnění aktivity fagocytujících buněk). V léčbě revmatoidní artritidy se dále používají kortikoidy, nesteroidní antirevmatika či celá řada nefarmakologických postupů.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster