Detail hesla - Léčiva u revmatoidní artritidy

Léčiva u revmatoidní artritidySlovníková definice
V léčbě revmatoidní artritidy se uplatňují především monoklonální protilátky namířené proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF-alfa) – infliximab a adalimumab, respektive solubilní receptor pro TNF-alfa etanercept. Nově do klinického užívání vstoupili i další zástupci této skupiny (tzv. anti-TNF látky) golimumab a certolizumab. V léčbě revmatoidní artritidy však nacházejí uplatnění i další látky, například anakinra, která inhibuje účinek interleukinu IL-1 alfa a beta, tocilizumab, což je monoklonální protilátka proti interleukinu IL-6, rituximab působící proti CD20+ buňkám, či abatacept, jenž zabraňuje aktivaci T-lymfocytů mechanismem kostimulační modulace. Tato léčiva se většinou nasazují po selhání léčby metotrexátem. Jejich většímu nasazení zatím brání vysoká cena.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster