Detail hesla - Monoklonální protilátky

Monoklonální protilátkySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

V současné době patří mezi nejnovější způsoby ovlivnění autoimunitních či nádorových onemocnění prostřednictvím monoklonálních protilátek, které jsou produkované jedním klonem B lymfocytu a jsou zpravidla vyráběny metodami genetického inženýrství. Monoklonální protilátky mají schopnost reagovat s konkrétním antigenem, proti němuž jsou namířeny. Obvyk lým cílem monoklonálních protilátek, respektive cílovou strukturou, je specifický antigen, velice často prezentovaný na povrchu krvinek či hematopoetických kmenových buněk – především různé typy tzv. CD antigenů (cluster of definition či cluster of differenciation), které jsou typické pro jednotlivé typy buněk, a to i s ohledem na jejich stupeň diferenciace. Těchto protilátek se tedy logicky využívá při léčbě hematologických malignit. Nicméně protilátky mohou být namířeny prakticky proti jakémukoliv antigenu – epidermální růstový faktor, EGFR (cetuximab, trastuzumab), tumor nekrotizující faktor, TNF-alfa (infliximab, adalimumab), vaskulární endoteliální růstový faktor, VEGF (bevacizumab), interleukin IL-2 (daklizumab), alfa4-beta1-integrin (natalizumab), komplement C5 (ekulizumab) či IgE (omalizumab) aj.

Problémem, který do jisté míry může limitovat účinnost přípravků s obsahem monoklonálních protilátek, především z hlediska trvání, je tvorba protilátek proti těmto protilátkám, tzv. HAMA (Human AntiMouse Antibodies).

V klinické praxi jsme svědky nebývalého boomu monoklonálních protilátek. Abychom se mezi nimi mohli snáz orientovat, je dobré přihlédnout k jejich původu, na který poukazuje již jejich samotný název.

V současné době je možné klinicky využívané monoklonální protilátky rozdělit do tří skupin, podle kterých se rovněž určuje i jejich název:

1. Protilátky připravené na myších, tzv. myší protilátky – vysoká tvorba HAMA; zakončení generického názvu: „-mab“.

2. Chimérické protilátky – 60–70 % lidské bílkoviny (tzv. konstantní oblast) + 30–40 % myší protilátky; zakončení generického názvu: „-ximab“.

3. Humanizované protilátky – 5–10 % myší protilátky; zakončení generického názvu: „-zumab“ či „-mumab“.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster