Detail hesla - Léčiva u roztroušené sklerózy

Léčiva u roztroušené sklerózySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken, tak k jejich přímé ztrátě. Řadí se mezi autoimunitní onemocnění, přičemž hlavními cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy, obalující nervová vlákna v centrálním nervovém systému. V současné době je snahou co nejčasnější zahájení dlouhodobé léčby především interferony beta-1a a beta-1b, případně kortikoidy, cytostatikem azathioprinem či imunoglobuliny. U pokročilých stavů je indikována léčba glatiramer acetátem, který působí jako „falešný“ antigen pro aktivované T-buňky, které se podílejí na nepřiměřené imunitní odpovědi. Akutní ataky roztroušené sklerózy se tlumí především kortikoidy, intravenózně se podává metylprednison, po kterém se nejčastěji nasazuje prednison. Při progresi onemocnění je rovněž indikováno cytostatikum mitoxantron, který inhibuje topoizomerázu II. U maligního průběhu je úspěšná autologní transplantace kostní dřeně (metoda intenzivní imunoablace s podporou autologních kmenových buněk). Mezi nejnovější možnosti v léčbě roztroušené sklerózy patří použití monoklonální protilátky natalizumabu, který brání migraci mononukleárních leukocytů endotelem do zanícené parenchymální tkáně. Další mechanismus působení natalizumabu může spočívat v potlačení probíhajících zánětlivých reakcí v nemocných tkáních přímým působením na leukocyty. Při podávání natalizumabu je vyšší riziko vzniku těžkých infekcí či progresivní multikokální leukoencefalopatie, což je fatální onemocnění. Jeho podávání je proto určeno pouze specialistům při aktivní formě tohoto onemocnění.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster